Til hovedinnhold
Viser 891–900 av 2251 treff.
 • Tegnlex

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...fagområdet hørsel. Her kan du finne ord og uttrykk fra hørselsområdet forklart både på tegnspråk og i norsk tekst. Dette oppslagsverket er nyttig for alle som ønsker å forstå ord og faguttrykk på fagområdet hørsel ...
 • Baobabtreet

  27.05.2016 | App

  ...boken kan barn få en god og kunstnerisk opplevelse. Appen kan være en god måte å formidle kunnskap om tegnspråk på og samtidig gi en god opplevelse for alle. Du har tre valgmuligheter når du kommer inn ...
 • Tilrettelegge eksamen ved stamming

  23.06.2016 | Artikkel

  Kontakt lærar, rådgivar eller andre som kan hjelpe deg med å søke om tilrettelegging. Ver open om vanskane og forklar lærar og sensor om korleis du opplever situasjonen, og korleis dei best kan legge til ...
 • Tips til undervisning i tegnspråkgrammatikk

  07.03.2023 | Artikkel

  ...norsk tegnspråk. Du får en forklaring av de grammatiske elementene, litt informasjon om hvorfor elevene bør lære om dette, noen tips til aktiviteter og noe konkret undervisningsmateriell.
 • CHARGE syndrom

  25.10.2023 | Kapittel

  ...opptrer samtidig, og er en av de vanligste årsakene til kombinert syns – og hørselstap. Forekomst: Selv om det ikke finnes eksakte tall så anslås det at ca. 1 av mellom 9 -10,000 barn vil ha eller få en CHARGE ...
 • Diverse

  21.06.2022 | Kapittel

  ...ned alfabetoppgaver.pdf Last ned annonser.pdf Last ned dikt.pdf Last ned dyrenavn.pdf Last ned finn ordet (bokstav og tall).pdf Last ned fleip eller fakta.pdf Last ned geografi 1.pdf Last ned geografi 2.pdf ...
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...løpet av barnets andre leveår snakker de i et-ords-ytringer om «sin verden». Ord som mamma, pappa, hei og ha det er viktige for dem. Når barn har lært ca. 50 ord begynner de å sette disse sammen i små setninger ...
 • Leseforståelse

  30.05.2023 | Kapittel

  ...aktivt i leseprosessen – enten gjennom å lytte eller lese selv – for så å komme med egne refleksjoner om teksten. Å forstå en tekst er en kompleks aktivitet som gir utfordringer for alle elever. Det kan være ...
 • Les opp markering eller skjerm

  15.10.2021 | Kapittel

  ...bort mye av innholdet øverst på nettsiden. Dette vil vi se nærmere på i kapittelet om nettleseren Safari.   Du kan velge om du vil ha kvinnelig eller mannlig stemme på talesyntesen. Dette finner du i menyen ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med å uttale ord slik som det er forventet utfra alder. Det er mange årsaker til at et barn kan ha vansker med uttale. Det kreves kartlegging for å finne ut om barnets vanske dreier seg om en uttalevanske ...