Til hovedinnhold
Viser 891–900 av 2315 treff.
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  Lær om programmering på en lekbasert måte med roboten Dash. Med roboten Dash kan du tilegne deg grunnleggende ferdigheter i logisk tenkning, algoritmisk tenkning, samarbeid og programmering. FIlm om Dash ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  12.10.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...uttrykksformer. Det kan også egne seg for å kartlegge personer som forstår og som kanskje selv bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn ...
 • Internsøk og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  Statped lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på Statped.no.  Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Vi bruker blant annet søkeordene for å legge til aktuelle synonymer ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...møter der de drøfter og planlegger ulike tiltak, uten at eleven er involvert. Elevens opplevelser, tanker og behov må være kjent for de som skal bistå med løsninger knyttet til skolefraværet. Eleven må forstå ...
 • PCS-symbolaálgu

  23.10.2023 | App

  ...høsten 2024. Følg med på Statped sine nettsider! Skjermbilde av ordlisten “Mine klær” Skjermbilde av tematavle tilknyttet påkledning. Se video om PCS-symbolstart/PCS-symbolaálgu på Youtube. Filmen er på norsk) ...
 • CHARGE syndrom

  25.10.2023 | Kapittel

  ...opptrer samtidig, og er en av de vanligste årsakene til kombinert syns – og hørselstap. Forekomst: Selv om det ikke finnes eksakte tall så anslås det at ca. 1 av mellom 9 -10,000 barn vil ha eller få en CHARGE ...
 • Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

  30.04.2024 | Tema

  ...ingen felles referansegrammatikk idag, så hvordan vi snakker om grammatiske elementer i tegnspråk varierer. Denne ressursen viser en måte å snakke om dette. Her finner du forslag til kompetansemål i læreplanverket ...
 • Spør oss

  01.03.2019 | Tema

  Kontakt Statpeds veiledningstjeneste Vi drøfter og veileder om spesialpedagogiske utfordringer med et helhetlig og flerfaglig blikk. PP-tjenesten er vår primære målgruppe. Vi tar også imot henvendelser ...
 • 2.1 Hjelperen støtter barnets kognitive utvikling

  04.03.2024 | Kapittel

  ...praksis om å støtte barnets egen subjektive utforsking i en interaksjon eller aktivitet. Dette er en parallell rolle som Hjelperen helst skal ha i tillegg til rollen som kommunikasjonspartner. Begrepet kognisjon ...
 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  ...stemme, gjesping, vugging og veiving med hendene, slik at barnet oppfatter det. Avstanden er med andre ord ganske nær. Dette gjør foreldre og andre som har med barn å gjøre helt ubevisst. Det at voksne speiler ...