Til hovedinnhold
Viser 961–970 av 2258 treff.
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  Dysleksi er en lærevanske som hovedsakelig medfører utfordringer med nøyaktig og/eller flytende lesing av ord og tekst. Personer med dysleksi har også vansker med rettskriving. Det er viktig at elever med dysleksi ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  22.01.2024 | Podkast

  ...symboler som Leonard bruker til å kommunisere.  Lær mer om å komme tidlig i gang, med God ASK Les om ASK i barnehagen (udir.no) Leonard lærer nye ord veldig raskt, og det begynner det å bli mange bøker. Han ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...på hvordan barn i barnehagen på en praktisk og digital måte kan lære om programmering. Inkludering i barnehagen handler blant annet om tilrettelegging for sosial deltakelse. Da er det viktig å finne læringsaktiviteter ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...øyne, bryn, ansikt, hode og ulike kroppsstillinger. Alle bevegelsene og formene utgjør det samme som ord, tonefall og setningsmelodi i talespråket. Tegnspråk er ikke visualisering av norsk talespråk. Tegnspråk ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...det gjelder den nevrodegenerative sykdommen NCL, og som opptrer i flere former. I Norge dominerer en juvenil form forkortet JNCL. Boka tar for seg en innføring i sykdommens karakter. Når det gjelder motorisk ...
 • Video transcription Ida Sødahl Utne, Hilde Havsjømoen, Oddvar Øyan, Maria Sandhaug

  07.09.2023 | Artikkel

  ...suited in different contexts, swell paper versus paper braille, grid versus dots or dotted lines. In order to find the right answers to this question, it has been very important for us to have the opportunity ...
 • Pedagogiske implikasjoner

  28.03.2017 | Kapittel

  ...av elever og lærere i den enkelte klasse og skole. Slik vil man få et innblikk i enkeltelevers tanker om egen læring og i de sosiale inkluderings- og ekskluderingsstrukturene læring og kommunikasjon skal ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi. Tanken er at disse elevgruppen både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om disse elevgruppene særlig viktig. De to første ...
 • Les opp markering eller skjerm

  15.10.2021 | Kapittel

  ...kapittelet om nettleseren Safari.   I nettleser er det også muighet for å sette på Lytt til side. En AI-generert stemme vil da lese opp artikkelen. Dette vil vi se nærmere på i kapittelet om nettleseren ...
 • Samisk spesialpedagogisk støtte - SEAD

  24.06.2016 | Tema

  ...voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rett til et tilbud på samisk. Om samisk spesialpedagogisk støtte ...