Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 3048 treff.
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...boks) i rørsystemet som kan dempe lyden fra vifta i ventilasjonsanlegget. Det finnes en standard for hvor høy lyden fra et ventilasjonsanlegg kan være. Disse finner du i Norsk Standard (NS 8175: 2019), «Lydforhold ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...på datoer og avtaler, orientere seg, eller holde orden på penger og priser, by på utfordringer. I Norge sliter opptil 15 prosent av den voksne befolkningen med matematikkvansker. Dyskalkuli og matematikkvansker ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  (coenrollment) inn i en sosial, kognitiv og lingvistisk ramme. Den nordiske modellen for tospråklig opplæring presenteres i et eget kapittel der forutsetninger, erfaringer og utfordringer i opplæringen settes ...
 • Skjermleserprogrammer

  08.03.2024 | Kapittel

  ...jobber det hele tiden aktivt i bakgrunnen, mens andre programmer vises på skjermen. Det finnes flere ulike skjermlesere. Her omtaler vi de skjermleserne som brukes i Norge: Windows: JAWS, SuperNova, NVDA ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...bokstaver til norske språklyder.  Denne artikkelen er tilrettelagt fra "Veiene", Pritchard & Zahl 2013.  I barnehagen kan man stimulere og oppmuntre det hørselshemmede barnet slik at det står godt rustet til ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  Valand, programleder Anne Karlsen Benum, spesialpedagog ved Vadsø PPT Silje Benonisen, seniorrådgiver i Statped Tekst Cliff: – Stian, akkurat nå jobber jeg med en sak om små barn som er blinde også kom jeg ...
 • Språkutvikling hos flerspråklige

  20.06.2024 | Kapittel

  ...erfaring med språkene; hvilke situasjoner og aktiviteter de blir brukt i; hva som er samtaletema og med hvem man bruker språkene (Paradis, 2019). To nøkkelfaktorer for innlæringen ser ut til å være graden av ...
 • Lovverk og rettigheter for ASK brukere

  07.06.2023 | Kapittel

  ...no) Lovverk og føringer for spesialisthelsetjenesten Føringer for habilitering og rehabilitering (helsenorge.no) Prioriteringsveiledere for helsetjenesten (helsedirektoratet.no) ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...davvisámegillii. «Stoahkan ja gulahallan» er laget for pedagogisk arbeid med funksjonshemmede barn i alderen 0-2 år. Observasjonene er prøvd ut både på barn med ulike funksjonsvansker og på normalfungerende ...
 • Tilrettelegging ved Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL)

  09.08.2023 | Kapittel

  ...progredierende sykdommene i Norge. JNCL medfører synstap, epilepsi, barnedemens og tap av en rekke andre funksjoner. Barn med JNCL fødes tilsynelatende friske. Symptomene debuterer først i førskolealder. Det ...