Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 3056 treff.
 • Word e-bøker og tilrettelegging av tekst

  23.02.2024 | Kapittel

  Gode råd til tilrettelegging av tekst som skal leses på leselist vil i stor grad følge prinsippene som brukes i lærebøker i Word-format produsert av Statped. Læreboka blir pedagogisk tilrettelagt. Dette ...
 • Tekst

  11.04.2024 | Kapittel

  ...brukte betydningen av dette ordet på. Men i språklæren kan vi bruke ordet tekst om muntlige ytringer også. Altså om noe som er sagt selv om det ikke er skrevet. Her i denne beskrivelsen av norsk tegnspråk ...
 • Finn tilgjengelighetsmenyen

  15.10.2021 | Kapittel

  ...for tilgjengelighet i Innstillinger-appen: (disse innstillingene er også nyttige å kunne bruke for andre elever enn de med nedsatt syn) Her er tilgjengelighetsfunksjonene delt inn i underkategoriene syn ...
 • Lupe

  05.10.2021 | Kapittel

  Lupe er en egen app som på iPad. I lupen kan du endre forstørringsgrad, juster lysstyrke, kontrast og fargekombinasjoner. Du kan også fryse et bilde, slik at det lagres midlertidig. En fordel med å lagre ...
 • Når manglende tilgang til informasjon får konsekvenser

  23.10.2019 | Kapittel

  ...informasjon hindrer barnet i å få med seg hva som skjer, som igjen gir konsekvenser sosialt og faglig. Det kan oppstå misforståelser i det sosiale samspillet. Dette kan resultere i at barnet opplever indre ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  ...opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever med blindhet eller sterk svaksynthet. Veilederen konkretiserer hvordan lærere kan arbeide med ferdighetsmålene som beskrives i Utdanningsdirektoratets ...
 • Programmer for å lære touch-metoden

  18.10.2023 | Kapittel

  ...gi opplæring i touch-metoden. Programmene gir tilbakemelding med tale, og fungerer godt sammen med et skjermleserprogram eller forstørringsprogram. Bruk av slike programmer kan gi variasjon i opplæringen ...
 • Kikkerter

  01.09.2023 | Kapittel

  ...og følge linjer, for eksempel i landskapet, i omgivelsen som vegger, tak, hushjørnet etc. Valg av kikkerter baseres på synsfunksjon og hvilke situasjoner de skal brukes i. Utprøving kan gjøres sammen med ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte av visuell tilrettelegging. Ressursen Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen, handler om undervisning ...
 • Selvstendig mestring av skolehverdagen

  09.08.2023 | Kapittel

  Å være selvstendig i egen hverdag bidrar til mestringsfølelse og et positivt selvbilde, samt økt begrepsforståelse. Ved å delta sammen med andre, og etter hvert få medansvar for varierte gjøremål, mestres ...