Til hovedinnhold
Viser 721–730 av 3051 treff.
 • Det komplekse ved flerspråklighet og stamming

  22.05.2024 | Kapittel

  ...flerspråklighet, er det viktig at taleflytbrudd hos flerspråklige personer vurderes nøye. Faktorer en bør ta i betraktning når en vurderer språkene til flerspråklige personer, er blant annet språkhistorie, språkfunksjon ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Screenings og observasjonsmateriellet finnes allerede på nordsamisk. Sats og Språk 4 blir brukt ved helsestasjonene og er en systematisk observasjon av 2/4-åringers ...
 • Kartlegging av stamming og løpsk tale hos flerspråklige

  21.06.2024

  ...kartleggingsskjema utformet for å bistå logopeder i deres arbeid med flerspråklige barn, unge og voksne som kan ha stamming og/eller løpsk tale. Skjemaet er strukturert i to hoveddeler: DEL 1: Sjekkliste for logopeden ...
 • Gulahallan hárjehusat app

  16.06.2020 | App

  En nordsamisk språktrenings-app for personer med afasi. Loga Gulahallan hárjehusat app birra davvisámegillii. Gulahallan hárjehusat app kan anvendes av personer som har behov for støtte i begrepstrening ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...autismespekterforstyrrelse skal kunne delta i det sosiale og faglige fellesskapet. Dette innebærer en tydelig oversikt over hva som skal skje og hva som er forventet i den aktuelle situasjonen.   Elever med ...
 • Om deltidsopplæringen

  31.08.2023 | Kapittel

  I all opplæring på grunnskolenivå er det kommunen som har det overordnede ansvar for elevens opplæring. For de aller fleste elevene vil dette bety nærskole i hjemmemiljø, for enkelte andre en interkommunal ...
 • Numicon

  27.02.2019 | Konkret materiell

  ...visuelt materiell som benytter mange sanser i barns matematikk tilnærming. Numicon er laget for at barn skal få et godt grunnlag for forståelse av matematikk i førskolealder, de første skoleår og elever ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...kreft på tegnspråk, med norsk tale og undertekst. I Kreft hva nå? berøres tema hva er kreft, behandling, kreftforeningen, å leve med kreft og kommunikasjon. I de øvrige filmene er det mer om hvert tema med ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  "Innsikt" er ei nettside for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter barn, unge og voksne med svekket syn eller blindhet. Målsettingen er å presentere informasjon om – og konsekvenser ...
 • Video transcription Astrid K. Vik, Gro Aasen, Silje Benonisen

  07.09.2023 | Artikkel

  ...will also present results from a research project about emergent literacy, held here in Norway from 2018. Our ambitious are that children who are intended to be future braille readers should be exposed for ...