Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 499 treff.
 • Hypotetisk form

  04.05.2015 | Kapittel

  For noen barn er det lettere å delta eller bidra innenfor en «dersom» -form. Denne formen kan oppleves som mindre krevende og forpliktende og dermed lettere å ha et avslappet forhold til. Hvis du skulle ...
 • Video transcription Silje Benonisen, Terje Daleng, Anette Smith-Isaksen Holdhus

  07.09.2023 | Artikkel

  ...aids in education, emphasizing inclusion. You will see three examples of aids we have worked on: letter beads, Braille puzzle, and code tiles. As the Norwegian school and kindergarten develops, we keep ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  For å eksemplifisere dette kan vi se på substantivet IS. Ordet starter med en vokal, lett å uttale, lett å synge og lett å avlese på munnen. Så kommer S, en mer komplisert konsonant, både når det gjelder ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet. Statped kan i samråd med lokalt PPT bistå barnehage- ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...tekst, bilde, video og ulike kombinasjoner av dette. For de fleste tegnspråklige barn kan det være lettere å motta informasjon gjennom synet, enn hørselen. Digitale tekster er ikke begrenset til bokstaver ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...i ulike stadier av språkutviklingen. Dette gjelder alle barn.  Barn med nedsatt hørsel Barn med lettere grad av nedsatt hørsel og barn med ensidige hørseltap vil ofte kunne forstå og selv produsere talespråk ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...sette sammen bilder på ulike måter kan man utrykke enkeltord eller fraser og sette dem sammen til komplette og grammatikalsk riktige setninger. I og med at man benytter bilder, er det ikke nødvendig at personen ...
 • Video transcription Isabelle Berget, Jorunn Ytrehorn Wiik

  07.09.2023 | Artikkel

  ...work schedule. From the left on the work schedule, a tactile symbol for Braille, followed by the letters A, B, L, M, S, and I. Then a new tactile symbol for reading Braille, followed by the book we are ...
 • Video transcription Isabelle Berget, Jorunn Ytrehorn Wiik

  18.04.2021 | Artikkel

  ...work schedule. From the left on the work schedule, a tactile symbol for Braille, followed by the letters A, B, L, M, S, and I. Then a new tactile symbol for reading Braille, followed by the book we are ...
 • Fysiske og miljømessige forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  Lett tilgjengelige undervisningsrom Organisering av læremiljøet (ryddig, oversiktlig, fjerne fysiske hindringer, støy, lys osv.) Mest mulig stabilt personale Digitalt utstyr, eks. SMART-board, PC, mobiltelefon ...