Til hovedinnhold
Viser 311–320 av 499 treff.
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  ...en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. Her får du tips til apper og måter å du kan ...
 • 6-16 jahkásaččaid giella

  27.02.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...og ungdom med språkvansker og som bør henvises for videre kartlegging. Screening er den raskeste, letteste og mest effektive metoden for å identifisere barn som trenger videre språkutredning. Loga 6-16 jahkásaččaid ...
 • 2.1 Hva er tegn-til-tale

  11.06.2024 | Kapittel

  ...tegnspråk som sitt språk.   I Tegn-til-tale brukes hendene spontant. Tegn-til-tale gjør det derfor lett å kommentere det som skjer “her og nå”.  Tegn oppfattes gjennom syn, i tillegg til at ordet kan oppfattes ...
 • Bruk av smartteknologi

  15.12.2023 | Kapittel

  ...skjermleser. Vi tror at å framstille informasjonen på denne måten, vil kunne bidra til at du som seende lettere kan forstå hvordan en smartenhet fungerer for personer som ikke ser. Vi håper at du kan få tips til ...
 • Eksempler på apper med påminnelser og timere

  23.10.2019 | Kapittel

  ...app (tidligere Aida Reminder) som gir deg visuelle og auditive påminnelser gjennom dagen. Appen er lett og intuitiv i bruk, og den kan dermed egne seg for elever fra småtrinnet og oppover. Den er spesielt ...
 • Visuelle innstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...problemer med å se hvor markøren befinner seg. Da kan det være lurt å tilpasse markøren slik at den er lettere å se. Bruke og endre markørforbedringer: Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U Velg fanen Forstørrer: ...
 • Trening på spesifikke ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  ...for eksempel kommunikasjon med andre, i trygge omgivelser med noe de interesserer seg for, er det lettere å jobbe med som kan være vanskelig. For elever med autismespekterforstyrrelser vil det ofte være ...
 • Berøring og massasjelek

  17.03.2017 | Kapittel

  ...alle barna i rekkene vasker barnet/bilen ved å ta hendene sine i sirkler høyt eller lavt, hardt eller lett, ut fra det barnet har bestemt. Et annet eksempel er å «lage pizza». Denne leken passer fra 2 ½ år ...
 • Felles oppmerksomhet

  10.07.2017 | Kapittel

  ...utforske nye sko Barnet vil vise de nye skoene hun har fått. Barnet tar den voksnes hånd og legger den lett mot skoene. Den voksne undersøker detaljer på skoene sammen med barnet. Eksempel: utforske lysestake ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  ...typer språkvansker. Vanskene arter seg høyst forskjellig; global afasi, ekspressiv afasi, dysartri, lett afasi, hukommelse/kommunikasjonsvansker osv. Alderen er fra ca 40 år til 70 år, flest menn. Pr dags ...