Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 502 treff.
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  ...en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. Her får du tips til apper og måter å du kan ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  Kontrastive undervisningsmetoder innebærer blant annet: å sammenligne først språklige elementer som er lette, så de mer kompliserte å sammenligne strukturer som er like og helt ulike i de to språkene å klargjøre ...
 • 6-16 jahkásaččaid giella

  27.02.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...og ungdom med språkvansker og som bør henvises for videre kartlegging. Screening er den raskeste, letteste og mest effektive metoden for å identifisere barn som trenger videre språkutredning. Loga 6-16 jahkásaččaid ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...kommunikasjonssituasjonar som verkar stressande. Det er viktig å hjelpe barnet med å finne strategiar som kan lette kommunikasjon og samhandling i ulike situasjonar.  Nokre gonger bruker barnet forskjellige strategiar ...
 • En - til - en undervisning

  23.08.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjon mellom personen med kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet og omgivelsene kan lett føre til uro, misforståelser og frustrasjon. Dette kan gi seg utslag i uttrykk og utfordrende atferd ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...de strever med. Dette vil bidra til at de får utnyttet sine styrker og ferdigheter, og gjøre det lettere å beholde troen på seg selv og sine muligheter. For eksempel kan det også handle om å utvikle seg ...
 • Tilrettelegging i langrenn

  17.08.2023 | Kapittel

  ...forveien. Før eleven har fått erfaring med ulike typer terreng, bør det velges løyper med gode spor i lett terreng uten bratte bakker og skarpe svinger. liste med tips ...
 • Skjermleserprogrammer

  08.03.2024 | Kapittel

  ...skjermleserprogrammet holdes oppdatert hele tiden. De fleste skjermlesere har en funksjon som gjør det lett å oppdatere programvaren innenfor gjeldende hovedversjon. Oppdatering til ny hovedversjon kan være ...
 • Vansker med flytende resonnering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...logisk-visuell resonnering. Elever med slike vansker kan ha normale språklige ferdigheter, men fokuserer lett på detaljer og strever med å se helheten og sammenhenger i lærestoffet. Dette er gruppen som «ikke ...
 • Video transcription Anneke Blok

  07.09.2023 | Artikkel

  ...because we now also have buildings. And on the top, on the roof of the buildings, there are Braille letters. So according to the lesson, this can be a shop, this can be a farm. So whatever is needed. There's ...