Til hovedinnhold
Viser 331–340 av 502 treff.
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  ...en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. Her får du tips til apper og måter å du kan ...
 • Visuelle innstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...problemer med å se hvor markøren befinner seg. Da kan det være lurt å tilpasse markøren slik at den er lettere å se. Bruke og endre markørforbedringer: Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U Velg fanen Forstørrer: ...
 • Eksempler på apper med påminnelser og timere

  23.10.2019 | Kapittel

  ...app (tidligere Aida Reminder) som gir deg visuelle og auditive påminnelser gjennom dagen. Appen er lett og intuitiv i bruk, og den kan dermed egne seg for elever fra småtrinnet og oppover. Den er spesielt ...
 • Felles oppmerksomhet

  10.07.2017 | Kapittel

  ...utforske nye sko Barnet vil vise de nye skoene hun har fått. Barnet tar den voksnes hånd og legger den lett mot skoene. Den voksne undersøker detaljer på skoene sammen med barnet. Eksempel: utforske lysestake ...
 • Berøring og massasjelek

  17.03.2017 | Kapittel

  ...alle barna i rekkene vasker barnet/bilen ved å ta hendene sine i sirkler høyt eller lavt, hardt eller lett, ut fra det barnet har bestemt. Et annet eksempel er å «lage pizza». Denne leken passer fra 2 ½ år ...
 • Trening på spesifikke ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  ...for eksempel kommunikasjon med andre, i trygge omgivelser med noe de interesserer seg for, er det lettere å jobbe med som kan være vanskelig. For elever med autismespekterforstyrrelser vil det ofte være ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...oversikt over hva som skal skje eller at det blir mange endringer, kan stressnivået øke, og det blir lett kaos. Dette kan føre til uhensiktsmessig atferd som rigiditet, utagering eller at eleven trekker seg ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...og vann gjør at det blir lettere å få stemmen i gang, og en får bedre kontakt med utpusten. Bruk av balansebrett, stor ball og andre øvelser der bevegelser er med, kan også lette igangsetting av stemmen ...
 • Showbie

  02.05.2018 | App

  Showbie er en digital læringsplattform som kan forenkle kommunikasjonen mellom lærer og elev og lette samarbeidet mellom skole og hjem.  Med Showbie kan lærere opprette digitale klasserom og dele oppgaver ...
 • Cubetto - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...toppen av roboten. Roboten går på batteri med god kapasitet. Den skrus av og på med skyveknapper som er lett tilgjengelig, på både brett og robot. Når koden er lagt, startes roboten ved hjelp av en stor knapp ...