Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 500 treff.
 • Programmeringsverktøy

  01.03.2021 | Kapittel

  ...i Minecraft er eksempler på dette. Fordelen med digitale programmeringsprogram er at programmeringen er lett tilgjengelig på enheter vi finner i skolen, uten behov for ekstra utstyr. Programmering på skjerm ...
 • Interesse og motivasjon

  01.03.2021 | Kapittel

  ...er nærliggende å tro at dersom arbeidsinnsatsen resulterer i en kjørende robotbil, vil det være lettere å motiveres til å holde ut, og gjøre en ekstra innsats. Programmering representerer en alternativ ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...ham med ord og stemmebruk.» «Etter et år med følelser i fokus virker han tryggere og det er mye lettere for ham å ta imot læring. Nå kan ha be om ting, komme med ønsker og klarer å ta valg. Han har vært ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene, lett gir en opplevelse av å være for alene. Det blir også svært sårbart ved sykdom eller annet type fravær ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...hørselshemmede barn syntes ikke bokstavering er for vanskelig for dem, noe som hørende voksne har lett for å tro. først i syv–åtteårsalderen oppdaget barna forbindelsen mellom tegn, bokstavering og det ...
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  På denne måten kan du legge til rette for at eleven har et eierforhold til planen, og det blir lettere å sikre at tilretteleggingen er tilstrekkelig tilpasset for eleven. Mange vil dra stor nytte av tilpasninger ...
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...rader og kolonner, særlig hvis arkene er store. Seende har oversikt over hele skjermbildet og kan lett sjekke for eksempel formellinje eller en kolonneoverskrift selv om skrivemerket står i en celle nede ...
 • 1.4 Hva skal vi se etter?

  04.03.2024 | Kapittel

  ...vi tid? Er vi tydelige? Bekrefter vi barnet?  Væremåten vår påvirker barnet og situasjonen. Det er lett å glemme og reflektere over hvor vi selv er mentalt og følelsesmessig, når vårt fokus er mest på barnet ...
 • Orientering og mobilitet

  02.01.2024 | Kapittel

  ...gå ut på å merke dører eller bruke ledelinjer (vegger, rekkverk, gresskant m.m.) slik at det blir lettere å forflytte seg til lekeareal, klasserom og andre steder. Et eksempel på en ledelinje kan være et ...
 • Orientering og mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  ...gå ut på å merke dører eller bruke ledelinjer (vegger, rekkverk, gresskant m.m.) slik at det blir lettere å forflytte seg til lekeareal, klasserom og andre steder. Et eksempel på en ledelinje kan være et ...