Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 444 treff.
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...tilfelle når en skal lære å uttrykke seg med Minspeak®. Etabler gode vaner Ha alltid talemaskinen lett tilgjengelig. Venn deg til å kommentere med den. For eksempel: Bruk kombinasjonene som kommer frem ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  «Sånn vil jeg ha det» er et materiell som kan gi støtte til denne samtalen. For mange elever er det lettere å ta stilling til utsagn enn å samtale fritt om støttebehov de har. “Sånn vil jeg ha det” er et støttemateriell ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...skal gi struktur, oversikt og noe å orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre.
 • Ikke-manuelle komponenter

  10.02.2023 | Kapittel

  ...i opplæringsfasen. Når elevene får opplæring i de ikke- manuelle komponentene sin rolle, får de lettere blikket vekk fra hendene og over på helheten. Fokuset på de ikke-manuelle komponentene bidrar også ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...interessene vet vi også noe om hvilke attraktive aktiviteter som kan tilbys i etterkant for å gjøre det lettere.  Kartlegging av interessene er en måte å få fram personens stemme på. Dette gjelder ikke minst for ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...hen? Når du er glad, hvor i kroppen kjenner du det sterkest? Slike spørsmål kan gjøre at det blir lettere å kjenne følelsen igjen og samtidig bidra til økt kroppsbevissthet. Foreslå å snakke om eller rollespille ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...sikrer du god lyd. Ha god belysning på ansikt og ikke sitt med motlys fra vinduer. Da gjør du det lettere for eleven å kunne munnavlese. Støtt videoen med begrepsforklaringer, slik at eleven ikke mister ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  ...mot gjenstander i bevegelse    Er mer synsaktiv når omgivelsene er forutsigbare og ryddige  Kjenner lettere igjen gjenstander når få ting blir presentert samtidig   Langsom visuell reaksjon ved at barnet bruker ...
 • CHARGE syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...seg til når hun går • Sviktende kommunikasjon mellom personen med CHARGE syndrom og omgivelsene kan lett føre til misforståelser og frustrasjon • Problemer med selvregulering, funksjoner som regulerer og ...
 • Voksne med stamming

  26.06.2020 | Artikkel

  ...mest hensiktsmessige for de fleste er likevel å være åpen om stammingen. Det er imidlertid ikke like lett for alle da det kan kreve at en utfordrer seg, erkjenner og aksepterer egen stamming. Noen opplever ...