Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 499 treff.
 • Sang som middel for å avhjelpe dysartri

  28.06.2022 | Kapittel

  ...lystbetont måte gi verdifull trening på disse områdene. I tillegg vil dette være en måte å jobbe på som er lett overførbar til pasienten/eleven selv, og han eller hun vil ofte gjennomføre øvelsene også utenfor ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...bedre resultat med gjenkjenning enn gjenkalling, det vil si at å se en person eller bilde gjør det lettere å huske det en skal si, enn å skulle fortelle uten å se det en skal fortelle om. NB! Disse hukommelsesvanskene ...
 • De enkelte innstillingene

  04.09.2019 | Kapittel

  ...en dialogboks, befinner seg. Da kan det være lurt å bruke funksjonen Framheving slik at det blir lettere å orientere seg. I SuperNova kalles dette Framheving. Du slår Framheving på/av fra menyen Forstørring ...
 • Programmeringsverktøy

  01.03.2021 | Kapittel

  ...i Minecraft er eksempler på dette. Fordelen med digitale programmeringsprogram er at programmeringen er lett tilgjengelig på enheter vi finner i skolen, uten behov for ekstra utstyr. Programmering på skjerm ...
 • Interesse og motivasjon

  01.03.2021 | Kapittel

  ...er nærliggende å tro at dersom arbeidsinnsatsen resulterer i en kjørende robotbil, vil det være lettere å motiveres til å holde ut, og gjøre en ekstra innsats. Programmering representerer en alternativ ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...ham med ord og stemmebruk.» «Etter et år med følelser i fokus virker han tryggere og det er mye lettere for ham å ta imot læring. Nå kan ha be om ting, komme med ønsker og klarer å ta valg. Han har vært ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...hørselshemmede barn syntes ikke bokstavering er for vanskelig for dem, noe som hørende voksne har lett for å tro. først i syv–åtteårsalderen oppdaget barna forbindelsen mellom tegn, bokstavering og det ...
 • Tiltak

  18.03.2022 | Kapittel

  ...forutsigbarhet og struktur, se temasider på statped.no Dette senker stressnivået. Ha visuelle oversikter lett tilgjengelig.  Lukk dører. Gi barnet mulighet til å trekke seg unna. Ha klare avtaler for når det ...
 • Orientering og mobilitet

  02.01.2024 | Kapittel

  ...gå ut på å merke dører eller bruke ledelinjer (vegger, rekkverk, gresskant m.m.) slik at det blir lettere å forflytte seg til lekeareal, klasserom og andre steder. Et eksempel på en ledelinje kan være et ...
 • Orientering og mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  ...gå ut på å merke dører eller bruke ledelinjer (vegger, rekkverk, gresskant m.m.) slik at det blir lettere å forflytte seg til lekeareal, klasserom og andre steder. Et eksempel på en ledelinje kan være et ...