Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 499 treff.
 • Fysisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...lyd og gjør det vanskelig for barn med nedsatt hørsel å skille ut stemmen de vil høre. Da kan det lett bli feiltolkinger og misforståelser. Tips til fysisk tilrettelegging Tips fysisk tilrettelegging BH ...
 • Lek og livsutfoldelse

  21.09.2023 | Kapittel

  ...kan. Hvis man ikke er oppmerksom på hvilke sansemessige utfordringer barnet har, kan barnets uttrykk lett misforstås og oppfattes som utfordrende eller vanskelig atferd. Når barnet uttrykker frustrasjon og ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...men ikke språkforstyrrelser, ha et rikt ordforråd og god språkforståelse. Det kan med andre ord være lett å både overvurdere og undervurdere et barns språkferdigheter kun basert på uttale.
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...atferd utvikler seg til et mønster av oppmerksomhetsvansker, øker ofte lærerens bekymring. Det er lett å tenke at oppmerksomhetsvansker er det samme som ADHD, men det kan også være helt andre forklaringer ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...barnet/eleven, og for å sikre gode læringsmiljøer. Hvorfor er overganger krevende? Årsaken til at overganger lett blir krevende for barn og unge med ADHD skyldes de grunnleggende vanskene som kjennetegner diagnosen ...
 • Tiltak og oppfølging av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...vurderer underveis ved hvert møte, ut fra hovedmål og delmål. I en travel hverdag er det ikke alltid lett å finne tid til øving. Derfor kan det være nødvendig at logopeden drøfter hvilke muligheter bruker ...
 • Undervisning

  06.05.2021 | Kapittel

  ...motlys (vanskelig å avlese ansikter). Sjekk at eleven ser ansiktene til de andre elevene - det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig. Sitt i hestesko der det kan være en god løsning. Bruk ...
 • Ung virkelighet (Film om «annerledeshet»)

  27.01.2016 | DVD

  Jørgen har Cerebral Parese og sitter i rullestol. Hans store lidenskap er fotball. Ikke alltid da like lett å sitte på sidelinjen å se på. – Men jeg kan jo bidra med mine innspill og dessuten velger jeg å se ...
 • TegnStart

  23.02.2016 | Nettressurs

    Andre aktuelle ressurser: Norsk tegnordbok Tegnbanken erher.no TegnMyggen og knottene TegnStart lett tilgjengelig: Lag snarvei slik at du finner TegnStart på ditt skrivebord/hjem-skjerm. Fullskjermsvisning ...
 • KAT-kassen

  11.10.2017 | App

  ...innsikt i hva eleven tenker, føler og oppfatter i en situasjon. Innsikten slike samtaler gir, gjør det lettere å kunne hjelpe eleven med å finne gode tanke- og handlingsstrategier. Pedagogiske metoder som tas ...