Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 444 treff.
 • Speak to Go

  16.04.2018 | Nettressurs

  ...programmet godt egnet for personer som har skrivevansker, men det kan brukes av alle. Personer med lettere uttalevansker kan også bruke ressursen, da den ikke er avhengig av helt korrekt uttale for å finne ...
 • Valhall - Ulven er løs

  24.01.2018 | Nettressurs

  ...versjon med mulighet til å velge skriftlig tekst, norsk tegnspråk og norsk tale, kan gjøre innholdet lettere tilgjengelig og bidra til større leseglede. Den innholdsrike innledningen tar leseren med til universet ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...vil også ha en større utfordring med å forstå omgivelsene og ha et sosialt fokus. Misforståelser kan lett oppstå. Det er økt risiko for at de blir usikre og slitne. Mange har behov for hjelp til å ta i bruk ...
 • Touch-metoden

  03.09.2018 | Kapittel

  ...svaksynthet. Det er viktig at f- og j-tastene har tydelig taktil markering, slik at utgangsstillingen blir lett å finne. Enkelte foretrekker at noen flere taster er merket, som f.eks. tastene seks og null på tallrekken ...
 • Hvordan lærte Andrea å lese?

  15.10.2018 | Kapittel

  ...observere hvilke arbeidsmåter som fungerte, valgte ofte læreren å filme arbeidsøkter. På film var det lettere å se om Andrea satt godt, om den voksne ordla seg forståelig osv. I den mellommenneskelige kommunikasjonen ...
 • Skuvlačála

  04.09.2019 | App

  ...bruke i denne lesemetodikken. Samtidig er tegnsnittet utformet som håndskrift, slik at det skal være lettere å kjenne igjen bokstavene i trykt skrift, som for eksempel a - a, g – g. Det er enkelt å lage og ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...øre og bruker høreapparat. Venstre øre fungerer imidlertid bitte litt bedre enn normalt, og det er lett å tenke at han egentlig ikke har noen utfordringer knyttet til hørsel. Olve:  – Ja, det er liksom ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...talespråkutvikling. De går glipp av mye tilfeldig læring og repetisjon som hørende barn får når de er omringet av lett tilgjengelig tale, overhører andres samtaler, lytter til media, med mer. Hvis ikke utvikling av talespråk ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...vanlig årsak til at diagnose ikke blir stilt eller at det blir stilt feil diagnose. Erfaring viser at lettere og moderate kombinerte syns- og hørselstap gir større og mer alvorlige konsekvenser enn sansetapene ...
 • Punktskrift

  20.01.2016

  Punktskrift er et skriftsystem med opphøyde tegn. Vi avkoder tegnene ved å berøre dem lett med fingertuppene. Vi leser punktskrift lineært. Punktskrift brukes av personer som er blinde og personer som ...