Til hovedinnhold
Viser 381–390 av 502 treff.
 • Programmeringsverktøy

  01.03.2021 | Kapittel

  ...i Minecraft er eksempler på dette. Fordelen med digitale programmeringsprogram er at programmeringen er lett tilgjengelig på enheter vi finner i skolen, uten behov for ekstra utstyr. Programmering på skjerm ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...ham med ord og stemmebruk.» «Etter et år med følelser i fokus virker han tryggere og det er mye lettere for ham å ta imot læring. Nå kan ha be om ting, komme med ønsker og klarer å ta valg. Han har vært ...
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...rader og kolonner, særlig hvis arkene er store. Seende har oversikt over hele skjermbildet og kan lett sjekke for eksempel formellinje eller en kolonneoverskrift selv om skrivemerket står i en celle nede ...
 • 1.4 Hva skal vi se etter?

  04.03.2024 | Kapittel

  ...vi tid? Er vi tydelige? Bekrefter vi barnet?  Væremåten vår påvirker barnet og situasjonen. Det er lett å glemme og reflektere over hvor vi selv er mentalt og følelsesmessig, når vårt fokus er mest på barnet ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...hørselshemmede barn syntes ikke bokstavering er for vanskelig for dem, noe som hørende voksne har lett for å tro. først i syv–åtteårsalderen oppdaget barna forbindelsen mellom tegn, bokstavering og det ...
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  På denne måten kan du legge til rette for at eleven har et eierforhold til planen, og det blir lettere å sikre at tilretteleggingen er tilstrekkelig tilpasset for eleven. Mange vil dra stor nytte av tilpasninger ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  (JavaScript). Dette gjør at programmering med Sphero-roboten gir en naturlig progresjon samtidig som den lett kan tilpasses til elevenes ulike nivåer og forutsetninger. Elevene kan programmere Sprk+ til å kjøre ...
 • Eksempler på ulike typer planer

  24.10.2019 | Kapittel

  ...aktiviteter på fritiden også. Fordelen med å legge inn dagsplanen på nettbrett eller smarttelefon er at du lett kan ta det med deg, og individuelle tilpasninger og endringer kan gjøres fortløpende. Dagsplan kalender ...
 • Statpeds kodebrikker

  19.08.2021 | Kapittel

  ...punktskrift med dymotape. Tilrettelegging for elever med synshemming Hensikten med kodebrikkene er å lette overgangen til tekstprogrammering for elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt og for elever ...
 • Garderobe

  28.08.2014

  ...hektisk situasjon der flere barn og voksne er samlet på et avgrenset areal. Det blir lett støyende. Noen barn lar seg lett avlede og kan ha vansker med å konsentrere seg om hva de egentlig skal gjøre. Som ...