Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 499 treff.
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  Samspillet endrer seg fra fysisk lek til samtale. Dette kan gi situasjoner der elever med nedsatt hørsel lettere kan falle utenfor. Skoleeier og fagpersoner rundt eleven må gjøre seg kjent med hvilke utfordringer ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  Forbered barnehagestarten for blinde og svaksynte barn i god tid. Da er det lettere å legge til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  ...situasjoner er det lett å overs små signaler. Ved hjelp av video kan en lettere oppdage en kroppsbevegelse, en gest eller mimikk. Har du først oppdaget det på video, blir det også lettere å oppdage signalene ...
 • – Tegn og visuell støtte er nyttig for alle

  01.03.2024 | Artikkel

  Spesielt for små barn kan det å kjenne på ting taktilt, være en fin støtte. Konkretisering gjør det lettere for barnet å kunne koble seg på. For små barn med nedsatt hørsel vil det være god støtte å få informasjon ...
 • Oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse

  10.02.2020 | Kapittel

  ...seg kan være endret Barnet kan være lett distraherbar Barnet kan ha vansker med å fokusere Barnet kan ha vansker med å gjøre flere ting på en gang Barnet kan bli lettere forstyrret av støy, lys etc. Evne ...
 • Nedsatt hørsel

  03.12.2020 | Kapittel

  Elever med nedsatt hørsel kan ha nytte av lydbok. Med gode hodetelefoner kan de ha lettere for å oppfatte lydene i språket og fjerne forstyrrelser fra andre lydkilder. Det er også mulig å høre lydbok direkte ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...lengde og masse, som for eksempel: mye, mer, mest, lite, mindre, minst tung, tyngre, tyngst, lett, lettere, lettest lang, lengre, lengst, kort, kortere, kortest Det kan være begrep som brukes for å sammenligne ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...desto flere plasser blir den lagret i minnet, og det blir lettere å finne assosiasjoner og å gjenkalle. Hjernen lagrer informasjon og trenger komplette, meningsfulle språksystemer å behandle. Bilder av hjernens ...
 • Stamming og digital undervisning

  15.04.2021 | Artikkel

  ...klasserommet kan oppleves annerledes. For noen elever med stamming kan det å snakke via en skjerm være lettere enn kommunikasjon ansikt til ansikt, for andre kan det være langt mer utfordrende enn vanlig, både ...
 • Innstillingene i Windows 11

  31.05.2024 | Kapittel

  I Windows 11 finnes det flere ulike tilpasninger for å gjøre skjermen lettere å se. Innstillingene i Windows finner du i Tilgjengelighet: Start – Innstillinger (tannhjul) – Tilgjengelighet. Hurtigtast: ...