Til hovedinnhold
Viser 51–60 av 499 treff.
 • Innledning

  20.06.2016 | Kapittel

  ...lydforhold. I tillegg kan barn med andre funksjonshemninger også være mer utsatt enn andre og de vil lettere kunne «falle av lasset» og miste konsentrasjonen.
 • Translation of Content

  07.04.2021 | Artikkel

  ...the desired text and right-click on the selected text. - OR: Hold down the Ctrl key and press the letter A on your keyboard (Ctrl+A) to highlight all text and menus on the webpage. Right-click on the selected ...
 • Å starte program du har på Startmenyen

  27.05.2024 | Kapittel

  Hvis du bruker musepeker for å navigere, vil programmet nå ligge lett tilgjengelig i Startmenyen. Om du vil starte et program fra Startmenyen med tastaturet kan du bruke denne tastatursnarveien. Merk at ...
 • Stor betydning

  17.03.2017 | Kapittel

  ...barna har et enda større behov for berøring og fysisk nærhet enn det seende barn har. Det kan være lett å glemme den store betydningen berøring har, både for informasjon, bekreftelse, kontakt og kommunikasjon ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser

  02.09.2022 | Kapittel

  ...forstå og/eller uttrykke seg språklig. Vansker som kommer av lite erfaringer med et nytt språk kan lett forveksles med slike språkvansker. Behov for tilrettelegging er likevel oftest forskjellig, og må ...
 • Punktskrift i matematikk for foreldre

  16.01.2024 | Kapittel

  ...punktskrift på skolen. Her får en vite hvordan eleven lærer å skrive matematikk på skolen slik at en lettere kan følge med på skolearbeidet de første skoleårene. Punktskrift ...
 • Gode, forutsigbare rutiner

  23.05.2018 | Kapittel

  ...natten. Ha et fast leggetidspunkt. Start leggeritualet i god tid slik at klokkeslettet ikke blir et stressmoment. Barn sovner lettere og får bedre søvn når de legger seg og står opp til samme tid på hverdager ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...først tas i bruk, kan det være nok å begynne med noen få situasjoner eleven trenger støtte i. Det er lettere for eleven å ta i bruk historiene dersom han eller hun får et eierforhold til dem. Historiene bør ...
 • Punktnotekriterier

  28.09.2023 | Kapittel

  ...blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene fra andre tegn i et notert musikkstykke.
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...utviklet eget kartleggingsmateriale til bruk for hørselshemmede barn.  Gode språkferdigheter gjør det lettere på skolen Hørselshemmede barn som er gode til å kommunisere på norsk tegnspråk og/eller norsk talespråk ...