Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 499 treff.
 • Språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...sanseinntrykkene gir støtte til begrepsforståelse og begrepsdannelse. Språkforstyrrelser kan være lette å overse i skolealder, fordi barna som oftest har utviklet et tilfredsstillende hverdagsspråk. I matematikken ...
 • Av og på

  08.06.2016 | Artikkel

  ...kombinert med andre ord og kombinere to og tre ord for å lage setninger. Fokusord Av På Få Vann Slå Lett Min Din Hånd Fot Nese Bord Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Av og på (PDF) Kunstmateriell Klistremerker ...
 • Motsetninger

  08.06.2016 | Artikkel

  ...gammel Kort – lang Langsom – rask Tykk – tynn Ung – gammel Vond – god Mørkt – lyst Tom – full Tung – lett Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Motsetninger (PDF) Spill: Motsetninger (PDF) Oppgaver Modellere alle ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...stimulerer språk­utviklingen, av særlig betydning.  Tidlig språkutvikling Tidlig språkutvikling gjør det lettere å lære å lese, uavhengig av om språkutviklingen skjer på norsk talespråk, norsk tegnspråk eller på ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...historier. Ved å samle historiene i digitale bøker eller mapper, får du oversikt, og det vil være lettere å ta dem i bruk. Her er eksempler fra noen apper som viser innhold på en oversiktlig måte med visuell ...
 • Sibelius

  28.09.2023 | Kapittel

  ...skal lage tilfredsstillende musicxml-filer. Sibelius har laget en tilgjenglighetspakke som gjør det lettere å bruke Sibelius med skjermleser. Denne kan lastes ned herfra: VIP Sibelius accessibility.zip (avid ...
 • Punktnotekriterier

  28.09.2023 | Kapittel

  ...blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene fra andre tegn i et notert musikkstykke.
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...sosial deltakelse og for å utvikle selvstendighet. Unngå passivitet Barn med synsnedsettelser blir lett passive fordi voksne overtar når barnet strever med praktiske gjøremål. Barna får best vilkår for ...
 • Video transcription Gyntha Goertz, Ann Conefrey

  07.09.2023 | Artikkel

  ...that are most easy to read in braille, words with the letters that differ as much as possible, both tactilely as phonologically. The first letters in braille, such as A, K, L, G, they are very simple.
 • Konsentrasjonsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...interessant. Tilretteleggingen bør derfor handle om å gjøre lærestoffet mer relevant, oversiktlig og lettere tilgjengelig: Koble lærestoffet til elevens egne erfaringer og interesser. Ha gode rutiner for å ...