Til hovedinnhold
Viser 81–90 av 499 treff.
 • Nattevåk

  23.05.2018 | Kapittel

  ...natten. En natts søvn består av ulike sykluser. Deler av natten sover vi lettere og deler av natten sover vi tyngre. Den letteste søvnen er også det vi kaller REM-søvn. Det er der vi drømmer. Små barn har ...
 • Hørselsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...hva det representerer. Hørselshemmede kan ofte huske prosedyrer, men mangle dybdeforståelse. Det er lett å undervurdere betydningen av hørselsutfordringene når det gjelder å få med seg informasjon og å delta ...
 • Video transcription Gyntha Goertz, Ann Conefrey

  18.04.2021 | Artikkel

  ...that are most easy to read in braille, words with the letters that differ as much as possible, both tactilely as phonologically. The first letters in braille, such as A, K, L, G, they are very simple.
 • Hvem sin tolk?

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tegnspråklige barna?   Tolken inngår som en del av samhandlingen, slik at de som ikke har et felles språk lettere skal kunne forstå hverandre. Tolken må derfor anses som alle «sin» tolk.
 • Auditive kjennemerker

  11.08.2023 | Kapittel

  ...lydkilder i orientering og forflytning. Les mer om ekkolokalisering.  Auditive kjennemerker bør være lette å skille fra andre lyder i omgivelsene, og de bør ha minst mulig bakgrunnsstøy.
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...meningsfulle for barnet. Det er klokt å velge ord som tilsvarer tegn i barnets tegnforråd fordi det vil lette innlæringen. Hvilke ord det er, er ikke av så stor betydning som selve samhandlingen rundt dem (Roos ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...eller uten samtidig bruk av stemme, vil hørselshemmede barn, ved hjelp av munnmotorisk sansing, lettere klare å memorere alle ordene de må huske og gjenkalle. Rikt ordforråd Å utvikle ferdigheter i skriving ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...ha mulighet til å forstå det som leses. Lesingen gir mening – lesingen gir gevinst. Barnet  får lettere tilgang til det sosiale miljøet og dermed kan de utvikle språket sitt sammen med sine lekekamerater ...
 • Innstillingene i Windows 10

  09.02.2021 | Kapittel

  I Windows 10 finnes det flere ulike tilpasninger for å gjøre skjermen lettere å se. Noen av tilpasningene som beskrives, kan også gjøres i forstørringsprogrammer som ZoomText og SuperNova. For dem som ...
 • Talesyntese iPad og iPhone

  11.11.2020 | Kapittel

  ...opplest innhold. Du slår på Les opp markering. Det kan være lurt å slå på Uthev innhold. Da er det lett å se teksten som leses opp. Under stemmer kan du velge stemme og laste ned forbedrete utgaver. Det ...