Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 288 treff.
 • Noteverdier

  28.09.2023 | Kapittel

  Denne filmen tar for seg hvordan man skriver noteverdier i punktnoter. Noteverdier I punktnoter bruker man punkt 3 og 6 for å bestemme de ulike noteverdiene. Siden det kun er fire kombinasjoner av punkt ...
 • Noteverdier i punktnoter

  17.03.2021 | Video

  Denne filmen tar for seg hvordan man skriver noteverdier i punktnoter.   I punktnoter bruker man punkt 3 og 6 for å bestemme de ulike noteverdiene. Siden det kun er 4 kombinasjoner av punkt 3 og 6 brukes ...
 • I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

  09.10.2023 | Kapittel

  ...kalles for I-M-ABLE (Individualized Meaning-Centered Approach to Braille Literacy Education). Metoden har en analytisk tilnærming og legger vekt på at eleven skal lære å gjenkjenne ordbilder. I-M-ABLE-metoden ...
 • Utfordringer med I-M-ABLE-metoden

  04.05.2023 | Kapittel

 • Skolefag

  30.04.2024 | Kapittel

  Normer Normer Verdier verdier Etiske dilemmaer etiske dil Empati og medfølelse empati og med Digital etikk digital Moral Mmoral Den gyldne regel gylne Filosofi filosofi Etikk og moral e og m Identitet og ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...klassifiseres i fire lydklasser, hvor klasse A har grenseverdier som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. For nye bygg må minimum grenseverdiene for klasse C være oppfylt. Montert høyttaleranlegg ...
 • Årsaksforklaringer

  04.08.2023 | Kapittel

  ...foreldredeltakelse, innhold i faget, skolens holdninger og verdier. Psykologisk: Motivasjon, selvtillit, stress og angst. Pedagogisk: Holdninger, verdier, innhold, organisering og ressurser for deltakelse og ...
 • Punktskrift

  11.07.2024 | Artikkel

  ...grunnskoleopplæringa: § 1-4. Opplæring i punktskrift m.m. (lovdata.no) Kapittel 5. Innhaldet i den vidaregåande opplæringa: § 5-5. Opplæring i punktskrift m.m. (lovdata.no) Støttemateriell med råd og forslag ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...diagnoser og funksjonsnedsettelser. Slike tjenester er ikke tilstrekkelig tilpasset samisk tenkesett, verdier og holdninger. Det er viktig med forståelse for at det kan finnes kulturforskjeller i hvordan ulike ...
 • Video transcription Stephanie Herlich & Steve Landau

  07.09.2023 | Artikkel

  Braille Touch Graphics STEPHANIE: Hello, I'm Stephanie Herlich. I am a teacher of the visually impaired and Orientation and Mobility Specialist in California. And I'm here to introduce you to the T3. T3 is ...