Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 288 treff.
 • Noteverdier

  28.09.2023 | Kapittel

  Denne filmen tar for seg hvordan man skriver noteverdier i punktnoter. Noteverdier I punktnoter bruker man punkt 3 og 6 for å bestemme de ulike noteverdiene. Siden det kun er fire kombinasjoner av punkt ...
 • Noteverdier i punktnoter

  17.03.2021 | Video

  Denne filmen tar for seg hvordan man skriver noteverdier i punktnoter.   I punktnoter bruker man punkt 3 og 6 for å bestemme de ulike noteverdiene. Siden det kun er 4 kombinasjoner av punkt 3 og 6 brukes ...
 • Utfordringer med I-M-ABLE-metoden

  04.05.2023 | Kapittel

 • I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

  09.10.2023 | Kapittel

  ...kalles for I-M-ABLE (Individualized Meaning-Centered Approach to Braille Literacy Education). Metoden har en analytisk tilnærming og legger vekt på at eleven skal lære å gjenkjenne ordbilder. I-M-ABLE-metoden ...
 • Hvor godt kan celf-4 og ccc-2 identifisere utviklingsmessige språkforstyrrelser

  27.04.2022 | Artikkel

  ...møtte anbefalte verdier for både spesifisitet og sensitivitet, mens CCC-2 kun identifiserte to tredeler av deltakerne med utviklingsmessige språkforstyrrelser. En justering av terskelverdien for CCC-2 økte ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...klassifiseres i fire lydklasser, hvor klasse A har grenseverdier som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. For nye bygg må minimum grenseverdiene for klasse C være oppfylt. Montert høyttaleranlegg ...
 • Årsaksforklaringer

  04.08.2023 | Kapittel

  ...foreldredeltakelse, innhold i faget, skolens holdninger og verdier. Psykologisk: Motivasjon, selvtillit, stress og angst. Pedagogisk: Holdninger, verdier, innhold, organisering og ressurser for deltakelse og ...
 • Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

  01.06.2017 | Artikkel

  (eksempelvis å være i samme klasse på skolen) menneskelige faktorer (eksempelvis felles sosiale verdier, positive holdninger til barn med funksjonsnedsettelser, og motivasjon for vennskap) bruk av teknologi ...
 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  ...stammer. Artikkel av Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. I Norsk tidsskrift for logopedi, 2/2019, side 6-13 Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. Norsk tidsskrift for logopedi, 2019 ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...diagnoser og funksjonsnedsettelser. Slike tjenester er ikke tilstrekkelig tilpasset samisk tenkesett, verdier og holdninger. Det er viktig med forståelse for at det kan finnes kulturforskjeller i hvordan ulike ...