Til hovedinnhold
Viser 11–20 av 288 treff.
 • Video transcription Stephanie Herlich & Steve Landau

  07.09.2023 | Artikkel

  Braille Touch Graphics STEPHANIE: Hello, I'm Stephanie Herlich. I am a teacher of the visually impaired and Orientation and Mobility Specialist in California. And I'm here to introduce you to the T3. T3 is ...
 • Video transcription Stephanie Herlich & Steve Landau

  18.04.2021 | Artikkel

  Braille Touch Graphics STEPHANIE: Hello, I'm Stephanie Herlich. I am a teacher of the visually impaired and Orientation and Mobility Specialist in California. And I'm here to introduce you to the T3. T3 is ...
 • Sang som middel for å avhjelpe dysartri

  28.06.2022 | Kapittel

  med høyt toneleie eller lavt toneleie, nynne på ulike måter) kan man på en lystbetont måte gi verdifull trening på disse områdene. I tillegg vil dette være en måte å jobbe på som er lett overførbar til ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  (”integrative motivation”). Pedagoger må tidlig vise nytteverdien for sine elever, enten skrivingen retter seg mot skriveren eller mot andre. En nytteverdi for eleven selv er at eleven får ros for sin aktivitet ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  I., Hansen, N.-H. M. & Ahrong, P. (2019). Inklusion i børnehøjde. Aalborg: Aalborg University. Artikler på engelsk Hansen, J. H., Jensen, C. R., Lassen, M. C., Molbæk, M. & Schmidt, M. C. S. (2018b). Approaching ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  ...med andre i barnehagen som kjenner barnet. Dette kartleggingsverktøy har innlagte grenseverdier. Disse grenseverdiene er satt på bakgrunn av normdataene fra tidligere utprøvingsfaser. I dette kartleggingsverktøyet ...
 • Digitale verktøy

  21.04.2023 | Kapittel

  ...elever kan et digitalt verktøy være en kompliserende faktor. Verktøyets verdi må derfor vurderes kritisk opp mot elevens reelle nytteverdi. For best mulig inkludering bør det velges verktøy som hele klassen ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  2008). Alle voksne rundt det døve og sterkt tunghørte barnet har et ansvar for å sikre at barnets verdifulle og kortvarige barndom ikke gambles bort. Utviklingsmulighetene til hørselshemmede barn er svært ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...for øyet eller øret eller begge deler samtidig som, for eksempel film, tegnspråktekster, animasjoner m.m.. Tegnspråktekster  Å feste tegnspråk til papir er en nesten umulig oppgave, men veldig enkelt med ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...norsk, kan eleven ende opp med mekaniske regneferdigheter. Mekaniske ferdigheter alene har liten overføringsverdi til problemløsning i det virkelige livet. Det er derfor nødvendig med rike og varierte erfaringer ...