Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 273 treff.
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...som har utvikla PECS. Filmen er gammal, men innhaldet er like relevant.  Lesetips om PECS  Flippin, M., Reszka, S. & Watson, L. (2010). Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) ...
 • Internett med skjermleser

  21.12.2023 | Kapittel

  ...hurtigtaster som gjør det enklere og raskere å navigere på elementene (overskrifter, lenker, skjemafelt m.m.) i ei nettside. For mer informasjon om dette, viser vi til kapitlene under menypunktet Skjermleserprogrammer i ...
 • ChromeVox for Chromebook

  08.03.2024 | Kapittel

  Workspace  og Google Apper inneholder «standard programvare» som dokumenter, regneark, presentasjoner m.m. samt mulighet for samskriving og deling. Programmene kommer som web-applikasjon med tilgang fra nettleseren ...
 • SuperNova for Windows

  08.05.2024 | Kapittel

  SuperNova med skanner Trykk Ctrl+mellomrom for å åpne Supernova kontrollpanel. Du trykker deretter Alt, m (media), s (Skann og les), s (Fra skanner). Du kan nå gi dokumentet et navn. Det skannede dokumentet ...
 • Aktiviteter med bokstaver og språklyder

  30.05.2023 | Kapittel

  ...gang hun leker med disse bokstavene. V er viktig fordi det er den første bokstaven i navnet hennes. M er den første bokstaven i mor og mamma, A er storesøster, E er for Elisabeth assistenten i barnehagen ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...god metodikk for barn og unge med synshemming. Forskergruppen har bestått av Oliv Klingenberg, Anna M. Kittelsaa, Anne Hildrum Holkesvik, Sigrid Elise Wik og Patrick Kermit. Statped ...
 • NVDA for Windows

  12.04.2024 | Kapittel

  Lenkeliste Alt+l Overskriftsliste Alt+o Skjemafeltliste Alt+f Knapper (buttons) Alt+b Landemerker Alt+m Bokstavnavigasjon B: Knapp C: Kombinasjonsboks D: ARIA landemerke E: Redigeringsfelt F: Skjemafelt G: ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...vanskelig for eleven å jobbe selvstendig, hente ut informasjon fra undervisningen, konsentrere seg m.m.) For å få god nok oversikt over hvordan eleven opplever læringsmiljøet må følgende områder kartlegges: ...
 • Skriveutvikling når du bruker ASK

  31.05.2023 | Kapittel

  ...når han forteller om sin bestevenn – som heter Lars. Om Developmental Writing Scale (DWS) Janet Sturm m.fl. hadde i 2012 i sitt forskningsarbeid ved Universitetet Mount Pleasant, Michigan, behov for et verktøy ...
 • Skanning av tekst

  18.12.2023 | Kapittel

  ...lese dokumentet. Trykk Ctrl+mellomrom for å åpne Supernova kontrollpanel. Du trykker deretter Alt, m (media), s (Skann og les), s (Fra skanner). Du kan nå gi dokumentet et navn som lagres i standard filplassering ...