Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 288 treff.
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...norsk, kan eleven ende opp med mekaniske regneferdigheter. Mekaniske ferdigheter alene har liten overføringsverdi til problemløsning i det virkelige livet. Det er derfor nødvendig med rike og varierte erfaringer ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...item-nivå synes å være en nyttig tilnærming til identifisering. Doktorgraden består av tre artikler  Klem, M., Hagtvet, B., Hulme, C., & Gustafsson, J. E. (2016). Screening for Language Delay: Growth Trajectories ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...lesefunksjonen på en bestemt avstand. Resultater fra lesetesten sammen med resultater fra visus tester gir verdifull informasjon om synet og hvordan personen bruker synet. Loga PVlohkan birra davvisámegillii. PVles ...
 • Førskolebarn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...opplevelser. Leken utvikler og utvider seg, det samme fantasi og forestillingsevne. Barna begynner å skape verdier og opptatt av rett og galt. eks på to bøker til samtale Forslag til flere bøker Dette kan du gjøre ...
 • MatataLab - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...hvilken vei de skal ligge, og passer bare i denne posisjonen på kodebrettet. Kodebrikker som har ulike verdier, har også et hjul med taktile kjennetegn som er enkelt å dreie på. Koderoboten har et ansikt slik ...
 • Hva er en grevlingby?

  20.02.2020 | Artikkel

  Marianne Lind, Statped og Eli Anne Eiesland.  Logopeden, 2017, nr 2, side 6-14 Lind, Marianne m.fl.  (2017). Norsk tidsskrift for logopedi, 2/2017 ...
 • "Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?"

  20.02.2020 | Artikkel

  ...logopedi, volume 62, issue 2, 2016. Lind, Marianne, Haaland-Johansen, Line, Knoph, Monica Norvik m.fl. Norsk tidsskrift for logopedi 2/2016, s. 30-39 ...
 • Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram

  03.09.2018 | Kapittel

  ...temaet Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialpedagogiske-fagomrader/synsnedsett ...
 • Struktur og organisering

  25.01.2018 | Kapittel

  Organisering av undervisningsmateriell. Utvalg, understreking, notater, Power Point-presentasjoner m.m. Huskehjelp, i form av LOGG, mobiltelefon, kalenderfunksjon, tankekart, assistent osv.
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...utvidet med komplementerende ferdigheter. Skolens verdigrunnlag I samfunnet har personer med medfødt døvblindhet knapt hørbare stemmer. Skolens verdigrunnlag er basert på et mangfoldperspektiv, hvor man skaper ...