Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 286 treff.
 • Video transcription Jarek Urbanski

  07.09.2023 | Artikkel

  Braille in the 21st Century JAREK: Hello, I'm Jarek Urbanski. I'm here to tell you about some ideas on teaching Braille in the 21st Century. Children with sight interact with technology every now and ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...ser. Etisk refleksjon bidrar til at pedagoger og andre blir mer bevisst egen kompetanse og egne verdier og holdninger. Det er et virkemiddel for å sikre et best mulig liv for den som har en multifunksjonshemming ...
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...formler i regneark Rediger celle og vis eventuell formel (kan da skrive): F2 Bytt mellom å vise verdier og formler : Shift+Ctrl+omvendt skråstrek. (Nødvendig for utskrift til eksamen og prøver) Formater ...
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  ...ferdighetsmålene i temaet Spesialutstyr og spesialprogrammer i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. En elev med blindhet ...
 • Video transcription Jarek Urbanski

  18.04.2021 | Artikkel

  Braille in the 21st Century JAREK: Hello, I'm Jarek Urbanski. I'm here to tell you about some ideas on teaching Braille in the 21st Century. Children with sight interact with technology every now and ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  Bruk plassverdibrikker som visuell støtte i arbeid med matematikk. Numbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter. Brikkene fungerer som visuell støtte i ...
 • Øke størrelse på elementer i Windows 10

  09.02.2021 | Kapittel

  Skala og oppsett finner du nedtrekksmenyen Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer. Standardverdien er 100%. Hvis du øker til mer enn 150 %, kan enkelte dialogbokser bli så store at de ikke får ...
 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...hørselshemmede barnet å oppleve aktiviteter som forbereder det til å bli en god leser, men som også har en egenverdi her og nå. Slike aktiviteter skal være lekepreget og være en naturlig del av hverdagen. I planleggingen ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  Roos (2009) forteller at forskning har avdekket at døve sjeldent analyserer ord og bruker den verdifulle morfologiske informasjonen. Vi kan tenke oss at eleven møter et ukjent ord som uvennlig og kan ...
 • Inkludering

  13.06.2022 | Kapittel

  41. (2008–2009) Kvalitet i barnehagen (regjeringen.no). Den inkluderande barnehagen er basert på verdiar og eit menneskesyn med respekt for menneskerettar og menneskeverd, jamfør Lov om barnehager § 1.