Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 266 treff.
 • Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  24.05.2019 | Artikkel

  ...samarbeid med medelever (3) Les mer (1)      Karna-Lin, E., Pihlainen-Bednarik, K., Sutinen, E. & Virnes, M. (2006) Can Robots Teach? Preliminary Results on Educational Robotics in Special Education. International ...
 • MatataLab - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...hvilken vei de skal ligge, og passer bare i denne posisjonen på kodebrettet. Kodebrikker som har ulike verdier, har også et hjul med taktile kjennetegn som er enkelt å dreie på. Koderoboten har et ansikt slik ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...utvidet med komplementerende ferdigheter. Skolens verdigrunnlag I samfunnet har personer med medfødt døvblindhet knapt hørbare stemmer. Skolens verdigrunnlag er basert på et mangfoldperspektiv, hvor man skaper ...
 • Litterære opplevelser

  09.06.2023 | Artikkel

  ...god og tilgjengelig formidler som er inspirert og motivert. Innholdet er utarbeidet sammen med Ellen M. Schjerverud (Horten bibliotek), Camilla Heimstad-Bergseng (USN og Bjørnestien barnehage) og Veronica ...
 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  ...publisert i Spesialpedagogikk nr. 4/2017 s. 36-47   Inger Lene Hustuft, Bente Elisabeth Kristiansen m.fl. Spesialpedagogikk ...
 • Video transcription Jarek Urbanski

  07.09.2023 | Artikkel

  Braille in the 21st Century JAREK: Hello, I'm Jarek Urbanski. I'm here to tell you about some ideas on teaching Braille in the 21st Century. Children with sight interact with technology every now and ...
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  ...ferdighetsmålene i temaet Spesialutstyr og spesialprogrammer i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. En elev med blindhet ...
 • Video transcription Jarek Urbanski

  18.04.2021 | Artikkel

  Braille in the 21st Century JAREK: Hello, I'm Jarek Urbanski. I'm here to tell you about some ideas on teaching Braille in the 21st Century. Children with sight interact with technology every now and ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...for praksisen med å vurdere flerspråklige individer med ervervede kommunikasjonsforstyrrelser, og verdien av å vurdere alle deres språk i utrednings- og rehabiliteringspraksisen. Monica Norvik, Mira ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...takk rettes til Anne-Signe Høivoll Piros som sto for pilotutprøving av oppsett og fremgangsmåte. Verdifulle erfaringer og tips ble formidlet til oss gjennom dette arbeidet.