Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 273 treff.
 • Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...illustrasjoner kan gi eleven tilgang til informasjon og øke forståelsen for innhold i ulike fag, men nytteverdien av slike illustrasjoner er likevel begrenset. Noen ganger kan det være mer hensiktsmessig å gi ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...eller i garderoben lager dagsplan skriver beskjeder eller invitasjoner skriver postkort eller nyheter m.m. Bruk skrift som en del av lek som i et rollespill: Jeg skal skrive meny til kafeen / huskeliste for ...
 • micro:bit undervisningsopplegg

  25.05.2022 | Kapittel

  ...trenger du en variabel. En variabel brukes til å lagre verdier, for eksempel et tall. En variabel har et passende navn som du bestemmer selv, og en verdi. Her passer det å kalle variabelen for antall. Du trenger ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...kan delta i fellesskapen på ulike måtar. Mangfald blir ofte sett på som noko positivt, og som ein verdi som skal gi utviklingsrom for alle barna. Å inkludera inneber endring, og dette er ansvaret til alle ...
 • Referanser

  02.08.2023 | Kapittel

  ...https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1662 Bedore, L. M., Peña, E. D., Summers, C. L., Boerger, K., Resendiz, M., Greene, K., Bohman, T. M., & Gilliam, R. B. (2012). The measure matters: Language dominance ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  Callesen, K., Nielsen, A. M. og Attwood, T. (2002). KAT-Kassen (kognitiv affektiv træning). Psykologisk Forlag A/S- et selskap under Dansk psykologisk forlag. Harris, P. L. (1989) Children and emotion ...
 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  ...oss ferdighetsmålene i temaet Tastatur- og tekstbehandling i Veileder for opplæring i punktskrift m.m.: https://www.statped.no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bru ...
 • Video transcription Antje Mönnig Tactile Maps

  07.09.2023 | Artikkel

  Mönnig, I'm a graphic designer in the Department for Product Development at the German Centre for Accessible Reading in Leipzig, Germany. We have produced Tactile Maps since many years and I'm proud to ...
 • Luktesansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...som oppsto der og da. Lukt kan gi verdifull informasjon både ute og inne. Ulike plasser og rom har sine spesielle lukter. Lukter som alltid er til stede kan være verdifulle kjennemerker for orientering. På ...
 • Hvem bruker Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...en rekke land. I tillegg til i mange engelskspråklige land (USA, England, New Zealand, Syd Afrika, m.fl.) blir det også mye brukt i Tyskland, Danmark, Frankrike og Italia. Minspeak® finnes på åtte språk ...