Til hovedinnhold
Viser 1251–1260 av 2621 treff.
 • Tilrettelegging for et godt språkmiljø

  04.08.2023 | Kapittel

  ...spesialpedagoger, foreldre og andre som omgås eller samtaler med personer med språkvansker. Tiltakene vil kunne ha effekt for barn, unge og voksne med språkvansker ved at de indirekte avhjelper språkvanskene ...
 • Tolking, hva er det?

  27.10.2021 | Nettressurs

  Det hender at Krølle er med på aktiviteter der det er tolk til stede. Sammen med Trude undrer han seg over hva som skjer og hva han kan gjøre når det blir litt vanskelig med tolk. Innholdet presenteres ...
 • Mine tegn: Skolestart

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...viser hvordan barn med forsinket språkutvikling kan uttrykke seg og forstå med tegn som støtte, også kalt tegn-til-tale.   «Mine tegn: Skolestart» består av en bok og en samling med sju filmer. Alle tegnene ...
 • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

  13.01.2016 | Bok/hefte

  Elever med store kommunikasjonsvansker, som følge av helt eller delvis manglende tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Elever med slike utfordringer har behov for tilrettelagt ...
 • Evernote

  20.09.2019 | App

  Med appen Evernote kan du ta notater, arkivere og dele. Den er godt egnet for elever med behov for struktur og støtte til organisering av arbeid og gjøremål.  I Evernote kan du lage og organisere digitale ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...microbit.org/no/ Tilrettelegging for elever med blindhet, svaksynthet og hjernerelaterte synsvansker microbit startpakke micro:bit kan fint brukes av elever med blindhet, svaksynthet og hjernerelaterte synsvansker ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  8 av 10 barn og unge spiller dataspill regelmessig. Flere egenskaper ved spill gir elever med læringsutfordringer mulighet til å oppleve mestring i klasserommet. Her presenterer vi forskning på området ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  ...om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker strever med å skille ut de enkelte ...
 • Verktøykofferten

  25.08.2023 | Nettressurs

  ...undervisningsopplegget er en koffert med seks fysiske objekter som symboliserer ulike elementer i tegnspråkets grammatikk. Disse benevner vi som verktøy. Dette materiellet følger ikke med ressursen. Det må en anskaffe ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...arbeide med nye fag som ikke er kjent fra grunnskolen, og lære mange nye og hittil ukjente begreper. Dette kan være en utfordring for elever med lese og skrivevansker. Det er derfor viktig å arbeide med bruk ...