Til hovedinnhold
Viser 1721–1730 av 2661 treff.
 • Tegnjakten

  23.10.2017 | Nettressurs

  Alene, eller sammen med familie og venner kan barn kose seg med denne interaktive videoen der de kan hjelpe Lone og HeiHei slik at de kan leke med tegn. Tegnspråket er stemmetolket. Lone kjeder seg, men ...
 • Håndalfabetkort, plansjer av håndformene, og håndalfabetfont

  21.09.2016 | Konkret materiell

  ...og få tilsendt gratis. Disse leveres i A7 format. (litt større enn ett kredittkort) Send bestilling med antall, ditt navn og din adresse til epost nettbutikk@statped.no Nedenfor har vi listet noen plansjer ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  ...forbruk og sparing gjennom spill, lek og aktiviteter. Ressursen har en tilhørende lærerveiledning med konkrete og varierte undervisningsopplegg og forslag til aktiviteter og praktiske oppgaver for barn ...
 • Selvstendig mestring av skolehverdagen

  09.08.2023 | Kapittel

  ...bidrar til mestringsfølelse og et positivt selvbilde, samt økt begrepsforståelse. Ved å delta sammen med andre, og etter hvert få medansvar for varierte gjøremål, mestres stadig nye ferdigheter. Dette bidrar ...
 • Oppdage synsnedsetjingar

  23.10.2023 | Kapittel

  Det same gjeld ved mistanke om synsnedsetjing saman med andre vanskar, og hos barn med lese- og/eller skrivevanskar. Dersom det ikkje er noko gale med synet, kan vansken skuldast ein hjernerelatert synsvanske ...
 • Hjernerelaterte synsvanskar

  28.09.2023 | Kapittel

  men ein samansett tilstand og ei skildring av synsfunksjon eller synsåtferd. CVI inneber vanskar med å tolke og bearbeide synsinntrykk, og vanskane kan arte seg svært ulikt. Nokre kan ha ein omfattande ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi. CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den ...
 • Å se ved bevegelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Jeremiassen, har siden 1970-tallet jobbet med barn med synshemninger. - Blinde barn trenger oppfølging slik at de ikke blir passive.  Da jeg startet å jobbe med svaksynte barn på 1970-tallet var det mange ...
 • Modul 2 Teoretisk bakgrunn

  03.03.2024 | Kapittel

  Læringsmål Den kroppslig-taktile nærsansen er den mest intakte sansekanalen for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet. Den er derfor den viktigste kilden for å skape mening ...
 • Oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse

  10.02.2020 | Kapittel

  ...konsentrere seg kan være endret Barnet kan være lett distraherbar Barnet kan ha vansker med å fokusere Barnet kan ha vansker med å gjøre flere ting på en gang Barnet kan bli lettere forstyrret av støy, lys etc ...