Til hovedinnhold
Viser 1741–1750 av 2659 treff.
 • Hvordan presentere stamming til klassen?

  02.06.2021 | Bok/hefte

  ...hvorfor en presentasjon kan være en enkel og effektiv måte å formidle kunnskap om stamming til medelever. Mal til presentasjon kan lastes ned. Informasjon om stamming kan bidra til å skape økt aksept og ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  Skolen må tilrettelegge for at elevar med nedsett høyrsel skal få best mogleg tilgang til undervisning og få gode vilkår for å vere aktive deltakarar i læringsmiljøet.  Høyrselskompetanse hos leiarar, ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...fagleg, kulturelt og sosialt fellesskap. Med eit stort mangfald i elevgruppa står skolen ovanfor ei stor utfordring og mange strever med å inkludere elevar med store og samansette funksjonsnedsetjingar ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  Barn og unge med autisme opplever vanlige situasjoner som mer stressende enn sine jevnaldrende. Det betyr at de alltid går med et forhøyet stressnivå, og det får konsekvenser for læring og utvikling, både ...
 • Undervisning i klasse eller liten gruppe

  23.08.2023 | Kapittel

  Dette kan gi seg utslag i uttrykk og atferd som lett kan misforstås av omgivelsene, og forveksles med oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer. Kunnskap og god tilrettelegging kan gi gode betingelser ...
 • Syns og hørselsnedsettelser

  07.02.2023 | Kapittel

  Mange mennesker med utviklingshemming vil ha utfordringer knyttet til syn og hørsel. Jo mer omfattende utviklingshemmingen er, jo større er sannsynligheten for at syn og hørsel ikke fungerer optimalt.
 • Tilrettelegging ved Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL)

  09.08.2023 | Kapittel

  ...sykdommene i Norge. JNCL medfører synstap, epilepsi, barnedemens og tap av en rekke andre funksjoner. Barn med JNCL fødes tilsynelatende friske. Symptomene debuterer først i førskolealder. Det første tegnet på ...
 • Alder 0-12 månader

  23.10.2023 | Kapittel

  ...blikk/manglande blikkontakt sterk skjeling ubehag ved sterkt lys 4–6 månader følgjer ikkje rørsler med blikket manglar blikkontakt bruker auga lite løfte ikkje hovudet i mageleige vedvarande skjeling lita ...
 • Spesialpedagogisk hjelp for barn under lærepliktig alder

  18.12.2023 | Kapittel

  ...av om de går i barnehage. Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte ...
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...fødast det kvart år mellom 100 og 200 barn med synsnedsetjingar. 2-5 av desse er fødde blinde utan påviste tilleggsvanskar. Mange har ein synsdiagnose i kombinasjon med andre diagnosar eller vanskar som kan ...