Til hovedinnhold
Viser 1941–1950 av 2662 treff.
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...og tydeliggjøres som spesifikke målområder. Å ta utgangspunkt i elevens interesseområder i arbeid med sosial kompetanse, er erfaringsmessig et godt utgangspunkt. Det er ofte en god inngang da eleven er ...
 • Avkoding

  30.05.2023 | Kapittel

  ...personen med behov for ASK lærer å avkode, vil han eller hun kunne lese nye og ukjente ord. Det vil åpne mange dører, og gi mulighet til å lese et bredt spekter av tekster. En måte å jobbe med avkoding ...
 • Metode for en helhetlig skriftspråkopplæring

  30.05.2023 | Kapittel

  ...i den mer formelle opplæringsfasen, handler det om å gi barna, elevene eller de voksne erfaringer med skrift og lesing på ulike måter. Etter hvert skal elevene være mer selvstendige i både lesing og skriving ...
 • Avsluttende video - Hva nå?

  10.02.2023 | Kapittel

  ...å gå for å snakke tegnspråk flytende. Husk: Tegnspråk læres der tegnspråk brukes – så bruk språket med andre. Lykke til! Film avsluttende     ...
 • Betydningen av å lære skriftspråk

  07.06.2023 | Kapittel

  ...og skriving er noe av det viktigste vi kan lære oss. Alle må få sjansen til å gjøre seg erfaringer med bokstaver og lyder, slik at de kan lære om skrift, lesing og skriving ut fra sine egne forutsetninger ...
 • Den alfabetiske koden

  30.05.2023 | Kapittel

  ...de eksperimenterer og leker med språket gjennom ulike språkøvelser, høytlesing og gjennom møter med bokstaver og skriftspråk i ulike medier slik det er beskrevet i emergent literacy. Spesielt sentralt med tanke på å lære ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  Nyere oversiktsstudier konkluderer med at afasiintervensjon er effektiv. Replikering og implementering krever imidlertid detaljert rapportering av intervensjon og en spesifikasjon av deltakerprofiler ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med. PALPA er et psykolingvistisk testbatteri laget med tanke på å avdekke språklig funksjon hos personer med afasi. PALPA representerer en spennende og hensiktsmessig ...
 • Programvareoppsett for skjermleserbrukere

  22.02.2015 | Veileder

  ...opp, kan gjøre en stor forskjell for mange blinde og svaksynte. Vi ser ofte at brukere kjører PCer med Windows og programmer uten at noen tilpasninger eller standardinnstillingene er endret. Heftet er skrevet ...
 • Hørselshemning og opplæring

  23.02.2016 | Bok/hefte

   argumenterer for spesialpedagogisk og pedagogisk kunnskap som er praksisforankret og utviklet i samarbeid med barnehager, skoler og brukere. Utgitt i 2010. Statped ...