Til hovedinnhold
Viser 2051–2060 av 2659 treff.
 • Skriveutvikling når du bruker ASK

  31.05.2023 | Kapittel

  Å undervise i skriftspråklige ferdigheter er det viktigste vi kan gjøre for å gi et menneske med behov for ASK innvirkning på eget liv. Mennesker som har behov for ASK og får opplæring i bruk av for eksempel ...
 • Kva er best for barnet?

  12.10.2023 | Kapittel

  ...stadfestar at alle barn, uavhengig av alder, har rett til å få stemma si høyrd, og at dei som arbeider med barnet, alltid skal vurdere til beste for barnet. Artikkel 3 og 12 stadfestar barn sin rett til å bli ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging Eleven må kunne bevege seg fritt rundt på skolen og delta i skolehverdagen på lik linje med medelevene. Selv om et nytt bygg er universelt utformet, er det ikke alltid tilstrekkelig tilrettelagt ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...forskjellige rommene man har til rådighet, vil slike store elevsamlinger kunne skape betydelig støy med redusert mulighet til å høre og oppfatte hva som blir sagt. Enkelte ganger blir tradisjonelle måter ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tilrettelagt litteratur. For personer som er blinde, finnes det bøker med punktskrift og/eller taktile bilder. Det finnes også bøker med vanlig skrift og bilder der teksten er oversatt til punktskrift på ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  Den voksnes holdninger og kunnskap er vesentlige for at barn med blindhet blir selvstendige i daglige gjøremål. Det kan være fristende å hjelpe hvis vi ser barn som strever eller blir frustrerte. Dette ...
 • Tid og påminnelser

  22.10.2019 | Kapittel

  ...skoledagen til vanlig styres av timeinndeling, struktur og friminutter. Påminnelser og tidtakere kan hjelpe med tidsforståelse, hukommelse og forberede til overganger.   Påminnelser Mange beskjeder i form av påminnelser ...
 • Dataspill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  14.09.2020 | Kapittel

  Med utgangspunkt i et spill kan elevene lytte, drøfte, se, snakke og erfare. I motsetning til trykt tekst, former og påvirker du innholdet i spill. Dette gir en del muligheter for spennende diskusjoner ...
 • Storyboard for å planlegge boken

  15.05.2024 | Kapittel

  ...kjent med tekst. Det kan også være mulig med lekeskrift. Dette er for at barnet skal bli kjent med skriftspråket og leke med det. Hvis tekst skal være med bør det være korte enkle setninger, men med nok ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  Barn med autisme vil ha nytte av at interessene deres brukes for å øke motivasjonen for læring og utvikling. For barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) er det viktig å få ta tak i interesser på alle ...