Til hovedinnhold
Viser 2061–2070 av 2679 treff.
 • Tilpasninger - moderat synshemmede

  19.08.2021 | Kapittel

  ...følgende fremgangsmåte: Se etter innstillinger for skriftstørrelse i koderessursen. Forstørre ytterligere med standard nettleserforstørring, ctrl + pluss eller ctrl + musehjul. Prøv forstørringsprogram på enhet ...
 • Tilrettelegging og tiltak

  25.08.2017 | Kapittel

  ...aktiviteter og skape forutsigbarhet hjelpe barnet til å kommunisere med og påvirke andre redusere krav og inntrykk gi tilstrekkelig med pauser Andre tiltak for å redusere uønsket atferd kan være å gi barnet ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...begreper det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med, både i barnehage og skole. For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaring ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  Språkmiljø  Barn med nedsett høyrsel er avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg ...
 • Kommunikasjonspass

  22.03.2023 | Kapittel

  Mennesker med multifunksjonshemming uttrykker seg ofte gjennom kroppen med enkle meningsbærende uttrykk, for eksempel i form av lyder, bevegelser og gester. For disse menneskene kan et kommunikasjonspass ...
 • Trinn 2 Skribling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å skrive. Når de skriver, må vi i stor grad komme de i møte med å drøfte med personen hva de har skrevet og hjelpe til med å tilskrive mening. De skal gjennom erfaring oppleve at skriving handler ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...språktesten bør man sitte alene med barnet og ta seg god tid. Barnet skal se på bildene og benevne de. Spesialpedagog trykker på svaralternativet som samsvarer best med det ordet barnet bruker for bildet ...
 • Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

  10.04.2024 | Kapittel

  ...ikke har fungert med det forrige hjelpemidlet. NAV HMS skal ha kjennskap til et bredt spekter av ulike kommunikasjonshjelpemidler, og kan bistå kommuner og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet søker å oppnå like muligheter til samfunnsdeltagelse og motvirke ...
 • Musikk, dans og drama

  21.09.2023 | Kapittel

  ...skal gå sakte. Når trommen spiller med sterk lyd kan vi trampe. Men når den svake lyden kommer, så lister vi oss på tå. Gitar kan være et godt instrument å leke med. Den har en resonanskasse og det er ...