Til hovedinnhold
Viser 2151–2160 av 2621 treff.
 • eSpeak

  12.05.2015 | Kapittel

  ...eSpeak er en TTS-motor med støtte for en lang rekke språk. eSpeak er helsyntetisk, dvs. at stemmene ikke er basert på menneskelige stemmer. Dette gjør at eSpeak er liten og responderer uhyre raskt. Uttalen ...
 • Pedagogiske verktøy

  22.10.2019 | Kapittel

  De 7 H-ene er grunnleggende prinsipper i pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet. Som lærer kan du bruke disse punktene for å tydeliggjøre informasjon for eleven ...
 • Avspenning og pusteøvelser

  22.08.2023 | Kapittel

  ...også brukes som aktiviteter i klasserommet.  En god pusteøvelse for avspenning er å ligge på ryggen med en hånd på magen og en hånd på brystet. Her skal elevene fokusere på å kjenne at magen og brystet hever ...
 • Ledsagergrepet

  16.08.2023 | Kapittel

  ...eleven skal finne ledsagerens arm, kan ledsageren berøre elevens arm med sin egen albue. Eleven holder i ledsagerens arm like over albuen med tommelfingeren på yttersiden av ledsagerarmen. For at eleven skal ...
 • Dører

  08.08.2023 | Kapittel

  Ledsageren går alltid først. Ledsageren åpner døren med sin frie hånd og legger deretter ledsagerhånden på håndtaket. Eleven følger ledsagerarmen med sin frie hånd og finner dørhåndtaket. Ledsageren går ...
 • Affektiv inntoning

  21.09.2023 | Kapittel

  Barnet kan eksempelvis gynge sakte eller energisk i en egen rytme med overkroppen, og dette kan ‘deles’ ved at nærpersonen svarer med stemme gjennom å ‘akkompagnere’ barnets bevegelse i samme rytme og ...
 • Å forstå hva barnet uttrykker

  21.09.2023 | Kapittel

  ...virkemidler for å uttrykke seg før de etterhvert kan uttrykke seg mer presist gjennom språket. For barn med medfødt døvblindhet vil disse kroppslige uttrykkene og gestene alltid spille en stor rolle i kommunikasjonen ...
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  Overgangen fra barnehage til skole kan gi mange utfordringer for et barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet. Skoleforberedelser bør starte tidlig, der det er et samarbeid mellom barnehage ...
 • Overgang til barnehage

  22.08.2023 | Kapittel

  Barn med kombinerte syns – og hørselstap har ofte behov for spesiell tilrettelegging for læring og utvikling, og spesialpedagogiske tiltak vil ofte være nødvendig. Barnet har rett til slik hjelp, og kommunen ...
 • Forstørringsprogram

  02.10.2023 | Kapittel

  ...jo mindre innhold blir det plass til på skjermen. Det kan da bli vanskelig å få oversikt. For å få med innholdet i hele skjermbildet i forstørret modus, er det nødvendig å panorere rundt i bildet.  I de ...