Til hovedinnhold
Viser 2431–2440 av 2662 treff.
 • Afasi og flerspråklighet

  19.10.2016 | Bok/hefte

  ...behandling kan i noen grad finne overføringseffekter mellom språkene. Det er ikke skadelig å arbeide med bare ett  språk. Forskning.no Monica Knoph Universitetet i Oslo ...
 • Finmotoriske aktiviteter du kan observere

  24.03.2017 | Kapittel

  ...bokstaver økes? Opplever barnet dobbeltsyn eller uklart syn etter å ha lest en stund? Leser barnet med fingerstøtte over tid? Hopper barnet over eller leser om igjen ord eller linjer? Klarer barnet å følge ...
 • Forbered barnet på måltidet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...de samme rutinene hver gang. Det hjelper barnet til å forstå at «nå er det mat» og gjør det kjent med hvordan et måltid foregår. Her er noen eksempler på rutiner: La barnet ha fast plass ved bordet. Ta ...
 • Kartlegg atferden

  25.08.2017 | Kapittel

  ...avvikende av omgivelsene hva som er et godt tidspunkt for å sette inn tiltak, noe som må ses i sammenheng med eventuelle andre utfordringer som krever tiltak (hva er viktigst nå?) ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ​Forskning om hvordan barn og unge med ulike grader av synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever ...
 • Lese visuelt

  03.09.2018 | Kapittel

  Mange elever med nedsatt syn kan lese visuelt ved å benytte forstørring og/eller tilpasning av kontrast. Prinsipielt blir tilnærmingen den samme enten du leser tekst på papir eller digital informasjon ...
 • Forekomst

  01.03.2018 | Kapittel

  ...diagnostiske kriterier som er benyttet. Chermak & Musiek (1997) estimerte at 2–3 % av alle barn har APD, med en mannlig dominans på 2:1. Derimot estimerte Hind m.fl. (2011) forekomsten av APD blant barn og unge ...
 • Taktile planer og symboler

  23.08.2023 | Kapittel

  Mulighet for å kunne orientere seg og beveg seg fritt og trygt. Barn og unge med kombinerte sansetap eller døvblindhet strever ofte med å tilegne seg tilstrekkelig informasjon fra omgivelsene. Manglende informasjon ...
 • Dans

  28.09.2023 | Kapittel

  For elever med nedsatt syn kan innlæring av ulike dansestiler være krevende fordi det er ofte basert på visuell imitasjon. For å legge til rette for en opplæring i dans som ikke er basert på synsinntrykk ...
 • Lykter

  01.09.2023 | Kapittel

  En slik lykt kaster skygger som skaper kontraster som gjør det enklere å se ujevnhetene. Fordelen med en liten håndholdt lykt er at den får plass i lommen og kan tas fram ved behov.