Til hovedinnhold
Viser 2451–2460 av 2638 treff.
 • Nyttige tips

  20.02.2024 | Kapittel

  ...iPhone 6 eller eldre, eller en iPad med hjem-knapp, kan du trykke å holde hjem-knappen og sideknappen/den øverste knappen inne samtidig, i ca ti sekunder. På iPad med Face-ID, trykker du først volum opp ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...bevisstgjere barnehagemiljøet om å tilpasse seg mangfaldet. Kunnskap og fleirfagleg samarbeid Barn med store og samansette funksjonsnedsetjingar er ei heterogen gruppe menneske. Som alle andre har dei behov ...
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...lydmiljø, teleslynge) Barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet er svært ulike og gode opplæringsbetingelser krever en nøye individuell kartlegging. Statped kan hjelpe med denne kartleggingen ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...informasjonen som hjernen vår mottar fra sanser som syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse. Med andre ord så omhandler sanseintegrasjon samspillet mellom sensoriske og motoriske prosesser. Når vår ...
 • Posisjonering

  21.09.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å munnavlese, oppfatte mimikk eller utforske den andres ansiktet med hendene sine. Hvis barnet sitter inntil en voksen med ryggen til, kan man ha et speil foran som gjør at det blir mulig å se barnets ...
 • Taktil sans

  15.05.2024 | Kapittel

  ...snakker om taktil sans i denne ressursen mener vi den informasjonen du får gjennom noe du kjenner på med hendene, ved bruk av fingrene, fingertuppene eller hele hånden. Taktil sans er en nærsans, som gir ...
 • Utdanning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...kan synes utfordrende når man har et kombinert syns- og hørselstap, men mange kan bli tilgjengelige med god tilrettelegging. Det er viktig å undersøke hvilke utfordringer man kan møte på skole, høyskole ...
 • Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  Statped har et tilbud om grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet ved Diamanten skole for elever med døvblindhet i Oslo.  Tilbudet kan gis til elever i Oslo, Viken, og Innlandet ...
 • Betydningen av litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...skriveutvikling, men også på utvikling av empati, og sosial kompetanse. Litteraturen inneholder et rikere språk med flere ord og begreper enn man møter i hverdagssamtaler. Innholdet i bøker bidrar til mer enn å lære ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  04.08.2023 | Kapittel

  ...økt lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere en sikker avkodingsstrategi, slik at nøyaktig lesing oppnås. Fokus på kun lesehastighet for disse ...