Til hovedinnhold
Viser 2451–2460 av 2622 treff.
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...dette møtet skapes relasjonen. Relasjonen utløser følelser og motivasjon som hjelper barnet/eleven med å utvikle sin identitet. Relasjoner består av ulike egenskaper. Pålitelighet, tydelighet og forutsigbarhet ...
 • Hva er programmering?

  01.03.2021 | Kapittel

  for alle elevene i en klasse. Derfor bruker vi, i likhet med UDIR, programmering som begrep.  Når du skal i gang med å programmere sammen med elevene, kan det være lurt å ha det klart for seg hva som ...
 • Zoom

  09.02.2021 | Kapittel

  Zoom-funksjonen til å justere skriftstørrelsen. Den justeres enten ved å bruke kontroll-tasten sammen med hjulet på musa, eller ved å trykke Ctrl + pluss / Ctrl + minus på nummertastaturet. Hvis du har bærbar ...
 • Tale

  04.09.2019 | Kapittel

  Her nevner vi noen av de viktigste innstillingene som har med talen å gjøre. Talehastighet Du bestemmer talehastigheten fra Tale > Stemmeinnstillinger i SuperNova kontrollpanel. Hurtigtastene VCtrl+VShift+pluss ...
 • Øv på bruk av bøyer

  07.03.2023 | Kapittel

  Dersom det er flere elever i tegnspråktimen: Legg ut ulike bilder eller setninger, med baksiden opp.  Alle bilder og setninger har ytringer som inkluderer ulike bøyer. Elevene har hver sin tur å trekke ...
 • Om Engasjerende leser i Edge

  09.02.2021 | Kapittel

  ...den ikke, men når du velger å gå inn på en artikkel så får du tilgang til den. Trykk på symbolet Bok med lydikon helt til høyre i adressefeltet, eller F9-tasten. Du vil da få opp en meny øverst på siden: ...
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...mestring i faglige og sosiale sammenhenger. Med trygge rammer og støtte styrker vi muligheten for at barna kan delta selvstendig i undervisningen og i barnehagen, med overskudd til å konsentrere seg om det ...
 • Nye ord, enkle setninger og korte tekster

  04.05.2023 | Kapittel

  ...at eleven kan oppleve å lese flere og flere ord. Etter hvert kan læreren også lage enkle setninger med nøkkelvokabularet: Jeg liker is Jeg liker pizza Jeg liker bil Ordforrådet kan gradvis utvides ved å ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...informasjonen som hjernen vår mottar fra sanser som syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse. Med andre ord så omhandler sanseintegrasjon samspillet mellom sensoriske og motoriske prosesser. Når vår ...
 • Posisjonering

  21.09.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å munnavlese, oppfatte mimikk eller utforske den andres ansiktet med hendene sine. Hvis barnet sitter inntil en voksen med ryggen til, kan man ha et speil foran som gjør at det blir mulig å se barnets ...