Til hovedinnhold
Viser 2461–2470 av 2659 treff.
 • Høykontrast (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...komme i konflikt med enkelte programmer og/eller dokumenter. For eksempel kan ikoner på enkelte nettsider bli usynlige når «Høykontrast» er på. I slike tilfeller kan funksjonen deaktiveres med samme hurtigtast ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...dette møtet skapes relasjonen. Relasjonen utløser følelser og motivasjon som hjelper barnet/eleven med å utvikle sin identitet. Relasjoner består av ulike egenskaper. Pålitelighet, tydelighet og forutsigbarhet ...
 • Hva er programmering?

  01.03.2021 | Kapittel

  for alle elevene i en klasse. Derfor bruker vi, i likhet med UDIR, programmering som begrep.  Når du skal i gang med å programmere sammen med elevene, kan det være lurt å ha det klart for seg hva som ...
 • Det komplekse ved flerspråklighet og stamming

  22.05.2024 | Kapittel

  ...komplekse vansker. Videre kan ferdigheter både i første- og andrespråket påvirke taleflyten, og arbeid med stamming og løpsk tale må ta høyde for dette. I den siste reviderte Palin-modellen (Kelman & Nicholas ...
 • Nyttige tips

  20.02.2024 | Kapittel

  ...iPhone 6 eller eldre, eller en iPad med hjem-knapp, kan du trykke å holde hjem-knappen og sideknappen/den øverste knappen inne samtidig, i ca ti sekunder. På iPad med Face-ID, trykker du først volum opp ...
 • 2.6 Planlegging for språkutvikling og språkmiljø

  03.06.2024 | Kapittel

  ...rikt språkmiljø oppstår når både voksne nærpersoner og jevnaldrende kan bruke tegn-til-tale sammen med personen som har behov for tegn-til-tale for å forstå det som sies og for selv å kunne formidle seg ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...informasjonen som hjernen vår mottar fra sanser som syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse. Med andre ord så omhandler sanseintegrasjon samspillet mellom sensoriske og motoriske prosesser. Når vår ...
 • Posisjonering

  21.09.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å munnavlese, oppfatte mimikk eller utforske den andres ansiktet med hendene sine. Hvis barnet sitter inntil en voksen med ryggen til, kan man ha et speil foran som gjør at det blir mulig å se barnets ...
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...lydmiljø, teleslynge) Barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet er svært ulike og gode opplæringsbetingelser krever en nøye individuell kartlegging. Statped kan hjelpe med denne kartleggingen ...
 • Taktil sans

  15.05.2024 | Kapittel

  ...snakker om taktil sans i denne ressursen mener vi den informasjonen du får gjennom noe du kjenner på med hendene, ved bruk av fingrene, fingertuppene eller hele hånden. Taktil sans er en nærsans, som gir ...