Til hovedinnhold
Viser 2481–2490 av 2620 treff.
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  (6 aktiviteter): av- og påkledning, kneppe knapper, spise med bestikk, vaske hender.  Finmotoriske ferdigheter (5 aktiviteter): Manipulering med små objekter, kopiering og manuelle kontroll, manipulere ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  ...feil. Hvis markøren er plassert i et ord Word oppfatter som feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med mus eller trykk Win2) inneholde endringsforslag. Er eleven i tvil om et ord er feilstavet, kan han ...
 • Fysisk tilrettelegging

  07.09.2022 | Kapittel

  ...det er lett å finne når man er sulten. Merkes kjøleskapshyllene med tekst husker de voksne å sette alt på den faste plassen. Å bli kjent med systemer som hyller, skuffer, knagger og bestikkskuff gjør at ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...taletempo og legger inn pauser. Presenter derfor verbale stimuli litt saktere enn normalt taletempo og med hyppige pauser. Tempoet bør være klientspesifikt. Pas. forstår bedre når den som snakker betoner de ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  1. Avspenning ”Er å arbeide med seg selv”, har dr. Seyfarth sagt. Da er en på god fot med sine muskler. Ved avspenning frigjør en også livspusten. En hensiktsmessig holdning er viktig. Generelle øvelser ...
 • Gi tilgang til bøker for elever

  16.06.2018 | Tjeneste

  Logg inn her med skolens ID og passord  Når du er logget inn, får du se en liste over elever ved skolen som er registrert som lånere. Klikk på navnet til aktuell elev for å se hvilke skolelydbøker eleven ...
 • AÁBC-sánit

  07.02.2019 | App

  APP-en passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen i skolen.De kan alene eller sammen med andre barn prøve seg frem og lære å lytte til samiske lyder og ord. AÁBC har tre nivå der eleven skal ...
 • Seeing AI

  13.03.2019 | App

  ...eller iPad og få Seeing AI til å gi deg en bildebeskrivelse. Lagre dine nærmeste venner og familie med navn i registeret til Seeing AI under funksjonene Face recognition. Dette gjør at du kan rette kameraet ...
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  ...dets lærings- og utviklingsbetingelser. Kompetanseutvikling Med utvikling av kompetanse menes systematiske lærings- og utviklingstiltak med det formål å forbedre individuelle, gruppemessige og organisatoriske ...
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ...skal opptre. Mennesker med slike utfordringer opplever sosiale situasjoner som krevende og kanskje til og med skremmende. De opplever ofte stress og angst i sosial samhandling med andre. For mange vil det ...