Til hovedinnhold
Viser 2571–2580 av 2662 treff.
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...er veldig varm. Vil du ha melk på grøten? Gap opp, nå kommer grøten, den var god! Når du er ferdig med å spise grøt skal vi lese i boken. Oi, jeg sølte visst litt grøt på bordet.» Begrepet eller tegnet ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...stemmeleiet ikke kan endres for alle talesynteser. Med valget Tegnsetting, justerer du hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste. Åpne ...
 • «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge

  23.05.2022

  ...knyttet til å identifisere barn og unge som trenger spesialpedagogisk hjelp. Det primære formålet med avhandlingen er å bidra til forskningsbasert kunnskap om språklige ferdigheter på første- og andrespråket ...
 • Skriverammer

  13.01.2022 | Kapittel

  Mange elever opplever at det er vanskelig å fylle papiret og å komme i gang med skrivearbeidet. Skriverammer bryter teksten ned i mindre og mer overkommelige deler. Å ramme inn teksten handler om å gi ...
 • Sette som standard

  09.02.2021 | Kapittel

   Størrelse og Skriftfarge Trykk OK Merk at dersom du bruker maler i OneNote, vil det kunne komme i konflikt med oppsettet for standardskrift. Oppgaver OneNote 2016   ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ...vært ulike. Målet for oppdraget var først og fremst en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner ...
 • Innledning

  11.05.2015 | Kapittel

  ...nærmest opplest og vedtatt at tilgjengeligheten for blinde var relativt dårlig i Android, sammenlignet med tilgjengeligheten i iOS-produktene fra Apple – og det var korrekt. Blant annet fantes det ingen mulighet ...
 • Kjenn hva jeg føler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig synshemning, til å håndtere egne følelser på en hensiktsmessig måte. Det vi formidler, er ...
 • Tall

  09.08.2023 | Kapittel

  Tallene 0–9 dannes med utgangspunkt i de ti første bokstavene i alfabetet, hvor a=1, b=2, c=3 osv., og bokstaven j=0. Tall skilles fra bokstaver ved å bruke et eget hjelpetegn som kalles «talltegn». Talltegnet ...
 • Stokkteknikk ved følging av en ledelinje

  09.08.2023 | Kapittel

  ...fordelen at eleven hele tiden kjenner ledelinjen. Pendelteknikken har den fordelen at eleven kan gå med større fart og benytte lyden fra stokken til å følge kanter. For å gjøre seg nytte av stokklyden bør ...