Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 2659 treff.
 • Matematikkompasset

  11.03.2016 | Bok/hefte

  Matematikkompasset gir muligheter for en bred forståelse av en vanskelig matematikksituasjon.  Redskapet kan brukes for å undersøke relasjoner mellom det å utvikle seg som person, lære matematikk og delta ...
 • Oppdage og kartlegge matematikkvansker

  11.07.2024 | Artikkel

  Det er viktig å sikre at elever som strever med forståelse og deltakelse i matematikkopplæringen oppdages tidlig. Da kan vi raskt få på plass relevante tiltak. Fasemodellen kan være en egnet metode for ...
 • Matematikk i barnehagen

  12.10.2023 | Artikkel

  "Antall, rom og form" beskriver det matematikkfaglige innholdet i barnehagen. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former ...
 • Tilrettelegging og tiltak ved matematikkvansker

  04.08.2023 | Artikkel

 • Andre vansker som påvirker matematikklæring

  04.08.2023 | Artikkel

  ...mestre matematikk krever mange ulike kunnskaper og ferdigheter. Dersom elever med ulike vansker ikke blir møtt med egnet tilrettelegging, er sannsynligheten stor for at de vil utvikle matematikkvansker.
 • Kreativ problemløsning for å skape mestring for elever med matematikkvansker

  14.01.2022

 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene? I denne veilederen har vi samlet ...
 • Leselistmodeller som kan brukes

  12.05.2015 | Kapittel

  ...støtte for mange leselistmodeller som kan kobles til via bluetooth. Det finnes leselistmodeller som er så små at de godt får plass i en lomme, og som dermed kan være fine å bruke sammen med en mobiltelefon ...
 • Talesyntese og leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...installert en talesyntese med norsk språk, og driver til leselisten eleven har. Hvis ikke talesyntese eller leselist er installert, kan du gjøre dette selv. Husk at enkelte leselister krever at du først installerer ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...oppgaven i matematikkopplæringen er å hjelpe elever som bruker norsk og tegnspråk til å utvikle kunnskap som er basert på både prosedyrer, begreper og symboler og relasjonen mellom dem. Matematikkbegreper skal ...