Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 2621 treff.
 • Samisk spesialpedagogisk støtte - SEAD

  24.06.2016 | Tema

  SEAD kan bistå kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for kvalitativt god opplæring for samiskspråklige barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rett ...
 • Språk for handling

  30.03.2020 | Kapittel

  ...aktivitetene knyttes opp til elevens mål. Det vil være en nyttig strategi i ulike fag, for eksempel matematikk, naturfag og mat og helse.  Språk for handling ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  Basic Verbs 48 aktiviteter vist av barn og voksne. Hva er forskjellig? (What’s Different?) Par av kort med 3 forskjeller på bildene. Hva er feil? (What’s Wrong?) Klare og morsomme situasjoner som trener observasjonen ...
 • Tema: En sommerdag

  20.04.2020 | Kapittel

  Håndformfortelling med 5-hånd + oppgaver  ...
 • Lån skolelydbøker

  26.04.2021 | Tema

  Skoler, elever med lånerett og lærere kan låne skolelydbøker gratis.  Hvem kan låne? Slik låner du Tilrettelagte lydbøker Personvern ...
 • Hørselstilstander

  31.08.2016 | Seksjon

  I tillegg til vanlig hørselstap kan det forekomme andre utfordringer med hørselen. Dette kan hemme kommunikasjon og deltakelse.    
 • Erfaringsfilmer - teknologibruk

  09.08.2016 | Artikkel

  ...gjort med teknologi som verktøy for kommunikasjon og læring. Barna i filmene har ulik alder, diagnose og forskjellige behov. Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante i arbeid med barn og ...
 • Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Tema

  ...spesialpedagogisk praksis med støtte av teknologi, for alle barn i barnehagen, alle elever i grunnskolen.  Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot LK20 og rammeplanen, med utprøvingsoppgaver som motiverer ...
 • Rom og retningsvansker (visuospatiale vansker)

  04.08.2023 | Kapittel

  Rom og form er sentrale elementer i matematikken. Visuospatiale ferdigheter handler om å: Se for seg hvor ting er plassert i rommet Oppfatte en helhet som sammensatt av deler Se for seg og forstå objekter ...
 • Visuelle og romlige funksjoner

  10.02.2020 | Kapittel

  ...mennesker, vegger, etc. Få hjelp til å sette opp f.eks. regnestykker. Få spesialundervisning i matematikk. Det er behov for å utrede og finne kompenserende teknikker. Digitale hjelpemidler som?  ...