Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 2620 treff.
 • – Stolt av å bidra i tegnspråkopplæring

  29.11.2022 | Artikkel

  ...etter opplæringsloven når de kommer til oss for å få sin opplæring i og på tegnspråk. I samarbeid med bostedskolen gir vi dem opplæring på tegnspråk i de fleste fag. I tillegg bidrar jeg i kurstilbudet ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...elever, med og uten CI, kan ofte ha gode leseferdigheter på tidlige årstrinn, men hos mange avtar dette med alderen. Årsakene til dette kan være mange: elevens ordforråd ikke utvikles i takt med skolens ...
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  ...barnehage. Nærhet og støtte Barn med normalt syn lærer ved å se på andre. Blikket gir også en felles oppmerksomhet mot aktiviteter eller hendelser. Normal synsfunksjon gir med andre ord umiddelbar bekreftelse ...
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...til å få et kompetanseløft. – PP-tjenesten etterlyste et felles språk for inkludering. I dialogen med Statped fant vi ut at det var naturlig å ta utgangspunkt i refleksjonsverktøyet som Statped hadde utviklet ...
 • –Lytt til foreldrene

  23.08.2023 | Artikkel

  Er foresatte bekymret må alarmen gå med en gang, mener Hedda Gjesti Tjäder. De er den viktigste ressursen i arbeidet mot ufrivillig skolefravær hos barn med nevrodiagnoser.  Hedda – I begynnelsen av et ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst én deltaker stammer. Et svært vanlig råd til foreldre, lærere, venner og andre som skal snakke med en person som ...
 • Gjennom lydmuren

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...og har levd med nedsatt hørsel i hele sitt liv. I denne filmen blir vi kjent med Joakim, i tillegg til hans mor og nye lærer Filmen viser på en varm og god måte ulike sosiale situasjoner, med fokus på hva ...
 • – La barnet få utforske og erfare

  16.01.2024 | Artikkel

  ...ofte råd om å finne en balanse mellom å støtte og det å legge til rette for selvstendighet hos barn med blindhet. Barnehagepersonalet må være bevisste sine egne forventninger til hva barnet kan klare alene ...
 • — Det trengs mer kunnskap om flerspråklighet

  15.08.2023 | Artikkel

  ...har mer komplekse vansker enn enspråklige barn. Vi oppdager rett og slett ikke at de genuint strever med språk, forteller May-Britt Monsrud. Monsrud er seniorrådgiver hos Statped, og har en doktorgrad der ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  Barn med høreapparat og CI bør komme i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen. Noen ganger kan det være utfordrende. Her får du tips og råd om hvordan du kan tilrettelegge på ...