Til hovedinnhold
Viser 861–870 av 2620 treff.
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  Døve og tunghørte elever vil kombinere og utnytte flere sanser, ferdigheter og strategier forbundet med talespråk og/eller tegnspråk når de lærer å lese. Her er noen forutsetninger som miljøet rundt den ...
 • –Lytt til foreldrene

  23.08.2023 | Artikkel

  Er foresatte bekymret må alarmen gå med en gang, mener Hedda Gjesti Tjäder. De er den viktigste ressursen i arbeidet mot ufrivillig skolefravær hos barn med nevrodiagnoser.  Hedda – I begynnelsen av et ...
 • Barnehage- og skolealder

  06.10.2023 | Kapittel

  1–2 år bruker ofte munnen og hendene for å undersøkje lita interesse for å utforske og leike med gjenstandar manglande evne til å kjenne igjen same objekt frå ulike posisjonar og i ulike situasjonar lita ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...barn og elever med synsnedsettelser mer oversikt og forutsigbarhet, flere påvirkningsmuligheter og økt selvstendighet. Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. De ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst én deltaker stammer. Et svært vanlig råd til foreldre, lærere, venner og andre som skal snakke med en person som ...
 • Gjennom lydmuren

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...og har levd med nedsatt hørsel i hele sitt liv. I denne filmen blir vi kjent med Joakim, i tillegg til hans mor og nye lærer Filmen viser på en varm og god måte ulike sosiale situasjoner, med fokus på hva ...
 • – La barnet få utforske og erfare

  16.01.2024 | Artikkel

  ...ofte råd om å finne en balanse mellom å støtte og det å legge til rette for selvstendighet hos barn med blindhet. Barnehagepersonalet må være bevisste sine egne forventninger til hva barnet kan klare alene ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  Barn med høreapparat og CI bør komme i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen. Noen ganger kan det være utfordrende. Her får du tips og råd om hvordan du kan tilrettelegge på ...
 • — Det trengs mer kunnskap om flerspråklighet

  15.08.2023 | Artikkel

  ...har mer komplekse vansker enn enspråklige barn. Vi oppdager rett og slett ikke at de genuint strever med språk, forteller May-Britt Monsrud. Monsrud er seniorrådgiver hos Statped, og har en doktorgrad der ...
 • Praktisk informasjon

  14.08.2023 | Artikkel

  Temaet ASK som språk er relevant med tanke på diskusjoner som foregår i aktuelle fagmiljø og i sektor. Spørsmålet "Er ASK språk?" blir stilt i ulike sammenhenger. Svaret på dette får du ikke nødvendigvis ...