Til hovedinnhold
Viser 981–990 av 2679 treff.
 • Linjefokus

  16.05.2024 | Kapittel

  Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at en, tre eller fem linjer med tekst vises. Linjefokus ...
 • Mistanke om hjernerelaterte synsvanskar (CVI)

  23.10.2023 | Kapittel

  ...att eit objekt med synet utan å kunne ta på det Vanskar med koordinasjon har vanskar med å utføre oppgåver som krev auge-hand-koordinasjon har vanskar med å sjå og gå samtidig har vanskar med å sjå og lytte ...
 • Grafiske framstillinger og diagrammer

  28.09.2023 | Kapittel

  ...ikke alltid så godt egnet for elever med synsnedsettelser. I arbeid med egenskaper til tallmateriell kan det være bedre å bruke taktile grafer og diagrammer. For dem med nedsatt syn kan det være aktuelt å ...
 • Modul 1 Inspirasjon til praksis

  04.03.2024 | Kapittel

  ...muligheter og utfordringer i tilrettelegging for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet med vekt på samlingsstunden. Med Enas forelesning ønsker vi å vise hvor kompleks en samlingsstund ...
 • Program ASK som språk - muligheter i fellesskapet

  12.10.2023 | Artikkel

  ...fagdag som knyttes til læring, utvikling og deltagelse i et inkluderende fellesskap for barn og elever med behov for ASK. Den røde tråden gjennom fagdagen er hvordan og hvorfor alternativ og supplerende kommunikasjon ...
 • Terningbrett

  16.08.2016 | Konkret materiell

  Plastbrett med filt, 14x14 cm. Fanger opp terningen slik at den ikke forsvinner på bordet/gulvet. Statped ...
 • Junas historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir videre. Junas historie endte godt, men hun må alltid ha med seg historien sin, og ta hensyn til den når hun skal gjøre framtidige valg.  Video Juna ...
 • Andre smartenheter

  23.02.2024 | Kapittel

  Her vil vi etterhvert beskrive bruk av Apple-TV med VoiceOver, Apple-watch, Smarthøytalere og noe om Smart-hjem.
 • Motta instruksjon og tegne

  28.06.2022 | Kapittel

  Disse øvelsene kan passe for personer med mild afasi. Logopeden leser et stye med ca 100-200 ord. Man kan lese stykket to ganger hvis nødvendig. Så kommer logopeden med spørsmål til stykket som afatikeren ...
 • Skriveferdigheter og hørselstap

  13.06.2016 | Artikkel

  ...det krever kjennskap til og kunnskap om talespråket.  Å kunne skrive er å kunne produsere en tekst med et budskap. Når talespråket påvirkes av et hørselstap, vil barnet skrive det som det hører. Det er ...