Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 26 treff.
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  ...forfatteren sett at ordforråd har stor betydning for barns tilegnelse av språk og kunnskaper. Mange minoritetsspråklige barn har et lavt ordforråd når de begynner på skolen, men det kan være en utfordring a styrke ...
 • Rådgivning til minoritetsspråklige foreldre fra et multikulturelt perspektiv

  27.01.2016 | Artikkel

 • Utredning av ADHD hos minoritetsspråklige elever i grunnskolen

  27.01.2016 | Artikkel

  ...framgangsmåter, verktøy og funn fra et forsøks- og utviklingsprosjekt - "Utredning av ADHD hos minoritetsspråklige elever i grunnskolen". Utredningen det henvises til i artikkelen foregikk i en toårsperiode ...
 • Tospråklig i flerspråklig læringsmiljø

  05.04.2017 | Artikkel

  Minoritetsspråklige barns egne opplevelser av å være tospråklige. En intervjustudie med barn i femte klasse i Norge som hadde tyrkisk eller urdu som morsmål. Forskning og utvikling Helene Fulland ...
 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

   Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. I prosjektet har Statped et særlig ansvar for kartleggingsaspektet ...
 • Hvem kan låne?

  12.09.2017 | Artikkel

  ...lånevilkår som Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (nlb.no).  Avgrensning Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige elever som ønsker skolelydbøker for å øve seg i norsk. Elever med et annet morsmål enn norsk ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  Minoritetsspråklige elever med spesialpedagogiske behov har nytte av sine flerspråklige ferdigheter i opplæringen. For minoritetsspråklige elever med lite erfaringer med opplæringsspråket er deltakelse ...
 • Forståelse av flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Kapittel

  ...interessant å gripe tak i vår forståelse av flerspråklige læringsmiljøer. For de flerspråklige og minoritetsspråklige elevene handler skolen om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom det norske språket ...
 • Opplevelsen av å være tospråklig

  28.03.2017 | Kapittel

  ...flerspråklige læringsmiljøer. Det var bakgrunnen for min studie (8) hvor jeg undersøkte hvordan minoritetsspråklige barn i norsk sammenheng opplevde å være tospråklige. Når barn snakker om sin tospråklighet ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...vanskeligere for å nå læringsmålene i skolen enn hørende elever. Samtidig viser forskning at minoritetsspråklige elever har lavere skoleresultater enn norskspråklige elever. Dette gir grunn til å være ekstra ...