Søk | www.statped.no

Viser 121 - 130 av 837 treff.

 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...skolen er til stede, men rammene rundt setter begrensninger. Alle elevers rett til vurdering er klar, men for å imøtekomme rettighetene er det behov for flere juridiske, pedagogiske og metodiske endringer i ...
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...som tilhører privatlivet hva er talefrihet og når det går over i krenkelser hvem sine bilder har en lov til å bruke hvordan kan en eventuelt hente tillatelser Redskapskompetanse Redskapskompetanse handler ...
 • Tegnspråkopplæring

  17.03.2022 | Kapittel

  Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk har rett til dette på videregående skole. Enten i en tegnspråklig miljø eller ved hjelp av tolk. Elever som ...
 • Lån av skolelydbøker og personvern

  04.07.2018 | Kapittel

  ...lese trykt tekst, får tilgang til vårt tilbud. Dette er nødvendig for å sikre at vår virksomhet er i samsvar med åndsverkloven og ikke krenker noens opphavsrett. (Jf. åndsverkloven av 2018, §§ 55 og 56) ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  ...trenger og hva de tror kan hjelpe dem. Elevenes rett til å bli hørt og få si sin mening er en rettighet de har etter Barnekonvensjonen og Opplæringsloven. Elever med nevrobiologiske vansker og skolefravær ...
 • Synstap og tilrettelegging av prøver og eksamener

  16.06.2016 | Artikkel

  ...foreldre/foresatte søker skolen om tilrettelegging ved prøver og eksamener. Se hva Opplæringsloven sier om særskilt tilrettelegging av eksamen (lovdata.no). Les mer tilrettelegge prøver og eksamen   ...
 • KORT OM partiene på Stortinget i perioden 2017 - 2021

  30.08.2021 | Nettressurs

  - en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst. Ressursen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen. Det overordnede tema er hva et politisk parti er, og hvordan vi fordeler partier ...
 • Logos – Test for kartlegging og diagnostisering

  13.01.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...logopeder og psykologer er kvalifisert til å sertifisere seg. Sertifiseringskurset er online. Logometrica retter sertifiseringsrapporter og utsteder sertifiseringsbevis. Professor Torleiv Høien og dr. philos ...
 • Utfordringer knyttet til mobilitet for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...teoretisk innføring i temaet, gir de forslag til en pedagogisk og metodisk tilnærming til arbeidet. Boken retter seg primært mot personer som arbeider for og med synshemmede mennesker.     Per Fosse, Bjørn ...
 • Tiltak for voksne med nedsatt hørsel

  10.06.2016 | Seksjon

  ...voksen alder kan gjøre det vanskelig å følge med, både på jobb og i det sosiale liv. Informasjon om rettigheter, tilrettelegging og hjelp til selvhjelp er viktig.  Mer om informasjonsbehov og hjelp til tilrettelegging ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!