Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 921 treff.
 • Nedsatt hørsel og fysisk tilrettelegging

  15.10.2020 | Artikkel

  ...forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle rom har en etterklangstid, eller ekko ...
 • Tegnspråkopplæring på videregående skole

  25.04.2017 | Artikkel

  Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk har rett til dette på videregående skole. Enten i en tegnspråklig miljø eller ved hjelp av tolk.  Elever som ...
 • Kildeføring

  07.04.2021 | Kapittel

  [år]) Statped ([år]) [...] I litteratur-/referanseliste Statped ([år]) [Overskrift på nettside]. Tilgjengeleg frå: [URL] (Henta: [dato. månad år]) IEEE (forslag) I tekst [kjeldenummer i litteratur-/referanseliste] ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  Elevene trenger lærere som skaper et læringsmiljø som er trygt og rolig, hvor det er lov å prøve og feile, spørre og utforske uten å risikere latterliggjøring har kunnskap om hva det vil si å være hørselshemmet ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...er viktig tidlig å legge til rette for: samspill med andre barn begrepslæring erfaringsinnhenting. For barn som får avdekket hørselstap er tidlig, systematisk og målrettet bruk av lek og naturlige aktiviteter ...
 • Kunnskapsoversikt Tegnspråkopplæring i barnehage

  16.02.2021 | Bok/hefte

  ...gjelder dette kunnskap om hvordan man kan sikre at barn som har rett på tegnspråkopplæring etter § 38 i barnehageloven, også får tilgang til et språkmiljø som ivaretar barnas behov for effektiv og tospråklig ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  SuperNova Kontrollpanel gir tilgang til alle funksjoner i programmet. Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke venstre VCtrl+Mellomrom. SuperNova skiller mellom venstre og høyre ...
 • Skolelydbøker

  11.11.2020 | Kapittel

  Lydbøker gir deg som har utfordringer med å lese en trykt bok tilgang på fag- og skjønnlitteratur. Lydbøker er tilgjengelige på alle digitale enheter. Bildeblokk Statped tilrettelegger fagbøker som lydbøker ...
 • Nav hjelpemiddelsentral

  18.12.2023 | Kapittel

  Hjelpemiddelsentralene skal legge til rette for mestring, selvstendighet, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser. Hjelpemiddelsentralene har et overordnet ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...språklæring. Læring forutsetter at det som skal læres er meningsfullt og forståelig, og at det legges til rette så elever med ulike forutsetninger kan delta aktivt i å utforske og ha dialog om det som skal læres ...