Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 949 treff.
 • Kunnskapsoversikt Tegnspråkopplæring i barnehage

  16.02.2021 | Bok/hefte

  ...gjelder dette kunnskap om hvordan man kan sikre at barn som har rett på tegnspråkopplæring etter § 38 i barnehageloven, også får tilgang til et språkmiljø som ivaretar barnas behov for effektiv og tospråklig ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...få snakke direkte med en rådgiver på LKG-teamet. Systemtjenester En systembasert tjeneste er ikke rettet mot ett barn, men mot systemet rundt flere barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. LKG-teamet ...
 • Tilpasset læringsmiljø

  23.08.2023 | Kapittel

  ...konsentrere seg for å få med seg undervisningen lærere og medelever vet hvordan de skal legge til rette for at eleven med kombinerte sansetap kan føle seg inkludert lærere tilpasser tempo i kommunikasjon ...
 • Skolelydbøker

  11.11.2020 | Kapittel

  Lydbøker gir deg som har utfordringer med å lese en trykt bok tilgang på fag- og skjønnlitteratur. Lydbøker er tilgjengelige på alle digitale enheter. Bildeblokk Statped tilrettelegger fagbøker som lydbøker ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  SuperNova Kontrollpanel gir tilgang til alle funksjoner i programmet. Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke venstre VCtrl+Mellomrom. SuperNova skiller mellom venstre og høyre ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...språklæring. Læring forutsetter at det som skal læres er meningsfullt og forståelig, og at det legges til rette så elever med ulike forutsetninger kan delta aktivt i å utforske og ha dialog om det som skal læres ...
 • Utfordringer knyttet til mobilitet for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...teoretisk innføring i temaet, gir de forslag til en pedagogisk og metodisk tilnærming til arbeidet. Boken retter seg primært mot personer som arbeider for og med synshemmede mennesker.     Per Fosse, Bjørn ...
 • Logos – Test for kartlegging og diagnostisering

  13.01.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...logopeder og psykologer er kvalifisert til å sertifisere seg. Sertifiseringskurset er online. Logometrica retter sertifiseringsrapporter og utsteder sertifiseringsbevis. Professor Torleiv Høien og dr. philos ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...skolen er til stede, men rammene rundt setter begrensninger. Alle elevers rett til vurdering er klar, men for å imøtekomme rettighetene er det behov for flere juridiske, pedagogiske og metodiske endringer i ...
 • Hørselstap i grunnskolealder

  22.06.2016 | Artikkel

  For at en elev med hørselshemming skal lære og utvikle seg må skolen legge til rette for at eleven opplever å være inkludert i skolefellesskapet. God inkludering og trivsel skjer gjennom språklig, sosial ...