Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 909 treff.
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  Hørseltapet kan gjøre det vanskelig å følge med, både på jobb og i det sosiale liv. Informasjon om rettigheter, tilrettelegging og hjelp til selvhjelp er viktig.  Voksne med hørseltap kan ha særlige behov for ...
 • Inkluderende praksis – gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...kapitler et overordnet perspektiv, blant annet knyttet til fordommer og «diagnosesamfunnet» lovverket og barnas rettigheter i skolen et historisk tilbakeblikk på «åndssvakeomsorgen» Redaktører: Herlaug ...
 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  ...en slik plan. De aller fleste i målgruppen dette tiltaket retter seg mot, vil ha en IOP med rett til spesialundervisning, jf. Opplæringsloven § 5-1. Samtaletimer kan defineres som en arbeidsmetode innenfor ...
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  Dermed fikk også dette barnet med seg et ark som var fylt med punktskrift hjem. – Gleden ved å kunne få lov til å «lateskrive» og fortelle sin historie var stor hos barnet. Det ble etter hvert slik at alle barna ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...kulturtilbud eller å ta seg frem i det offentlige uterom. Opplæringslovens kapittel 9a handler om elevenes skolemiljø. I § 9a heter det at: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse ...
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...norsk undertekst Ressursen presenterer sentrale trekk ved den norske valgordningen. Presentasjonen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen. Elevene vil få innsikt i viktige demokratiske ...
 • Tekniske hjelpemidler

  23.10.2023 | Artikkel

  ...seende gjør.  Bilde av syn og teknologi - lese-tv §§ 2-14 og 3-10 i opplæringsloven gir elever som er blinde og sterkt svaksynte rett til opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler. Opplæringen kommer i ...
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  ...forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle rom har en etterklangstid, eller ekko ...
 • Tilpasset læringsmiljø

  23.08.2023 | Kapittel

  ...konsentrere seg for å få med seg undervisningen lærere og medelever vet hvordan de skal legge til rette for at eleven med kombinerte sansetap kan føle seg inkludert lærere tilpasser tempo i kommunikasjon ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  Med plakaten på veggen blir bokstavtegn og bokstaver lett synlige og tilgjengelige. Bruk plakaten flittig til å lære alfabetet med bokstavtegn og med bokstaver. Den egner seg både til bruk i leseopplæring ...