Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 921 treff.
 • Valg av opplæringsspråk ved hørselstap

  12.07.2016 | Artikkel

  ...på tegnspråk etter opplæringslova § 2-6 og egne læreplaner i Kunnskapsløftet for elever med tegnspråk (udir.no) tegnspråk som en del av et spesialpedagogisk tilbud etter opplæringslova § 5-1 Noen kommuner ...
 • Nav hjelpemiddelsentral

  18.12.2023 | Kapittel

  Hjelpemiddelsentralene skal legge til rette for mestring, selvstendighet, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser. Hjelpemiddelsentralene har et overordnet ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  ...informasjon og opplæring om hørselshemming og om hvordan de skal legge forholdene best mulig til rette. Spesialpedagogisk kompetanse: Inngående kjennskap til språkutvikling generelt og språkstimulering ...
 • Personvernombud

  04.05.2018 | Kapittel

  ...spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped. Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped må rettes til Datatilsynet ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...få snakke direkte med en rådgiver på LKG-teamet. Systemtjenester En systembasert tjeneste er ikke rettet mot ett barn, men mot systemet rundt flere barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. LKG-teamet ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  20.10.2023 | Kapittel

  ...barnehagen. I barnehageloven faller opplæringen i disse ferdighetene inn under §31, rett til spesialpedagogisk hjelp. I skolen faller dette inn under opplæringslovens §§ 2-14/3-10, rett til nødvendig opplæring ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...skolen er til stede, men rammene rundt setter begrensninger. Alle elevers rett til vurdering er klar, men for å imøtekomme rettighetene er det behov for flere juridiske, pedagogiske og metodiske endringer i ...
 • Fase 2. Intensiv opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...for å legge til rette for læring og utvikling. Det er nødvendig å ta utgangspunkt i kartlegging og arbeid som er gjort i fase 1. Tidleg innsats på 1.til 4.trinn, Opplæringslova §1-4 (Lovdata.no) For å kvalitetssikre ...
 • KORT OM partiene på Stortinget i perioden 2017 - 2021

  30.08.2021 | Nettressurs

  - en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst. Ressursen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen. Det overordnede tema er hva et politisk parti er, og hvordan vi fordeler partier ...
 • Utfordringer knyttet til mobilitet for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...teoretisk innføring i temaet, gir de forslag til en pedagogisk og metodisk tilnærming til arbeidet. Boken retter seg primært mot personer som arbeider for og med synshemmede mennesker.     Per Fosse, Bjørn ...