Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 955 treff.
 • Rapporter om alternativ og supplerende kommunikasjon,

  27.01.2022 | Artikkel

  ...rapporten (pdf). Kunnskapsdepartementet arbeider med å følge opp forslagene i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter(ASK) i grunnopplæringen I den ...
 • Spesialpedagogikk

  23.05.2016 | Seksjon

  Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse Spesialpedagogikk er å forstå og legge til rette for læring og utvikling når barn, unge og voksne har utfordringer med å sanse, kommunisere og lære.
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Seksjon

  ...utfordringer når de skal tilegne seg grunnleggende regneferdigheter. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og bruk av visuell ...
 • Møt lærlinger i Statped

  07.03.2023 | Seksjon

  Statped ønsker å legge til rette for læreplasser, og lyser stadig ut plasser i forskjellige lærefag. Som lærling hos oss får du spennende og varierte oppgaver, og god oppfølging. Her kan du møte noen av ...
 • Kulturtreffet

  22.02.2017 | Seksjon

  Vi håper at alle forholdene ligger til rette for at vi igjen kan arrangere kuututreffet høsten 2021. Kulturtreffet er et arrangement for tegnspråklige elever i 1.–10. klasse fra hele landet.  
 • Forskning

  01.06.2017 | Tema

  Forskning er virksomhet av original karakter for å skaffe til veie ny kunnskap. Forskningen er primært rettet mot bestemte praktiske formål eller anvendelser med betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Med utgangspunkt i opplæringsloven § 2-6 har Utdanningsdirektoratet utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk ...
 • Kommunen/fylkeskommunen

  18.12.2023 | Kapittel

  ...et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunen er ansvarlig for at innbyggerne har tilgang på grunnleggende velferdsgoder som blant annet helsefremmende og forebyggende tjenester: helsestasjonstjeneste ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  Tristhet kommer fram oftere enn før. Han kan gråte og hulke høyt. Det er som om han har skjønt at «det er lov» å være lei seg. Når han gråter, bruker vi noen ganger følelsesgjenstander for å finne ut hva det kan ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...enheter, også på noen VR-briller. 3DL Dypere begrepsforståelse Med ressurser fra 3DL kan du legge til rette for elever med behov for visuell støtte. Med modeller og videoer, får elevene et bilde som de kan ...