Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 910 treff.
 • Rapporter om alternativ og supplerende kommunikasjon,

  27.01.2022 | Artikkel

  ...rapporten (pdf). Kunnskapsdepartementet arbeider med å følge opp forslagene i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter(ASK) i grunnopplæringen I den ...
 • Er det noen jeg kan snakke med?

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...kommunikasjonsbehov og kommunikasjonsmuligheter. Personer med døvblindhet har siden 1986 hatt lovfestet rett til tolk-ledsagertjeneste til bruk i dagliglivets gjøremål. Tjenesten brukes imidlertid hovedsakelig ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Seksjon

  ...utfordringer når de skal tilegne seg grunnleggende regneferdigheter. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og bruk av visuell ...
 • Kulturtreffet

  22.02.2017 | Seksjon

  Vi håper at alle forholdene ligger til rette for at vi igjen kan arrangere kuututreffet høsten 2021. Kulturtreffet er et arrangement for tegnspråklige elever i 1.–10. klasse fra hele landet.  
 • Møt lærlinger i Statped

  07.03.2023 | Seksjon

  Statped ønsker å legge til rette for læreplasser, og lyser stadig ut plasser i forskjellige lærefag. Som lærling hos oss får du spennende og varierte oppgaver, og god oppfølging. Her kan du møte noen av ...
 • Forskning

  01.06.2017 | Tema

  Forskning er virksomhet av original karakter for å skaffe til veie ny kunnskap. Forskningen er primært rettet mot bestemte praktiske formål eller anvendelser med betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse ...
 • Spesialpedagogikk

  23.05.2016 | Seksjon

  Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse Spesialpedagogikk er å forstå og legge til rette for læring og utvikling når barn, unge og voksne har utfordringer med å sanse, kommunisere og lære.
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Med utgangspunkt i opplæringsloven § 2-6 har Utdanningsdirektoratet utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  Tristhet kommer fram oftere enn før. Han kan gråte og hulke høyt. Det er som om han har skjønt at «det er lov» å være lei seg. Når han gråter, bruker vi noen ganger følelsesgjenstander for å finne ut hva det kan ...
 • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...læremidler og konkreter. Det følger med lærerveiledning og link til filer hvor tematavlene fra boka er tilgjengelige for utskrift. Dette er en viktig tilpasningsmulighet, da elever som benytter grafiske tegn har ...