Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 921 treff.
 • – Stolt av å bidra i tegnspråkopplæring

  29.11.2022 | Artikkel

  ...hjemmeskolen, der de har rett til å få opplæringen på Norsk tegnspråk. Disse elevene får tilbud om seks deltidsopplæring av Statped. Jenny Karlsson – Vi har ansvar for opplæring etter opplæringsloven når de kommer ...
 • Øv med ulike synsvinkler

  06.03.2023 | Kapittel

  ...sammen. Den voksne må se ned på barnet og rette tegnene nedover. Barnet må se opp på den voksne og rette tegnene oppover. Følg med at barnet og den voksne retter tegnene mot hverandre, og ikke fra hverandre ...
 • Kjøp av læringsressurser og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  ...leveringsadresse Statped er pålagt å ta vare på visse personopplysninger i tråd med regnskapsloven. Vimeo har tilgang til registrerte data og kan bruke data som omfatter personopplysninger, blant annet ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  Tristhet kommer fram oftere enn før. Han kan gråte og hulke høyt. Det er som om han har skjønt at «det er lov» å være lei seg. Når han gråter, bruker vi noen ganger følelsesgjenstander for å finne ut hva det kan ...
 • Opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning (Se mitt språk)

  31.08.2023 | Kapittel

  ...historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk og informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven. Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter ...
 • Utvidet skrivestøtte

  11.11.2020 | Kapittel

  ...teksten og rette stavefeil og kanskje lytte til teksten med talesyntese for å få hjelp med tegnsetting og sammenheng. Andre elever vil ikke skrive med mindre de er sikre på at ordet er stavet rett og har riktig ...
 • Nullmobbing.no

  22.09.2016 | Nettressurs

  Nullmobbing.no er et nettsted med informasjon om mobbing og rettigheter Informasjonen på nettstedet henvender seg både til barn, unge og foreldre, men kan være nyttig for alle som er opptatt av mobbing ...
 • Små barn med hørselstap

  18.11.2016 | Bok/hefte

  ...språklige pedagogiske I tillegg omhandler heftet  tilrettelegging i barnehage og på skole lovverk og rettigheter foreldrereaksjoner hvem som kan hjelpe (hjelpeapparat og brukerorganisasjoner) Heftet ble sist ...
 • Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  14.06.2016 | Veileder

  ...svaksynte, har rett til opplæring i punktskrift og bruk av tekniske hjelpemidler. Elevene har også rett til opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet, se Opplæringslovens §§ 2-14 ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...mulighet til å forstå det som leses. Lesingen gir mening – lesingen gir gevinst. Barnet  får lettere tilgang til det sosiale miljøet og dermed kan de utvikle språket sitt sammen med sine lekekamerater. T-O-S ...