Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 921 treff.
 • Fasemodellen

  04.08.2023 | Kapittel

  Dette er i hovedsak barn som har hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, se barnehageloven §35 (lovdata.no). Andre barn viser lave prestasjoner i forhold til det som er forventet i matematikkfaget ...
 • Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i grunnopplæringen

  19.01.2022 | Bok/hefte

  2021-019 01.10.2021 Kunnskapsdepartementet arbeider med å følge opp forslagene i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. I den forbindelse fikk Udir og Statped i oppdrag å utrede om det er behov for tilleggstimer for ...
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  Synshemmede barn må få tilstrekkelig tid til å undersøke og utforske. De fysiske omgivelsene må legges til rette slik at det er trygt å utforske dem. Voksne må være aktivt med i lek og oppmuntre barnet til å undersøke ...
 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  Etter vedtak om opplæring i og på tegnspråk etter §3-9 i opplæringsloven.  Frist for søknad om inntak etter opplæringsloven § 3-9 er 1. februar. Søknaden skal sendes til fylkeskommunen der søkeren bor ...
 • Tilpasningskurs

  18.12.2023 | Kapittel

  Etter Lov om Folketrygd, § 10-7, tredje ledd, gis det rett til opplæringstiltak for personer med døvblindhet. Hensikten med tiltaket er å kunne styrke evnen til å klare seg i dagliglivet og i arbeidslivet ...
 • Introduksjon

  03.06.2021 | Kapittel

  Inkluderende opplæring er blant annet forankret i retten til å gå på nærskolen (opplæringsloven § 8-1) og retten til å tilhøre en klasse eller en gruppe (opplæringsloven §8-2).  Inkluderende undervisning har mange ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...og tips til hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen, samt hvilke lover og rettigheter som sikrer tilgang til opplæring i en annen uttrykksform enn tale. Du vil i tillegg lære om hva du bør ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  ...institusjonalisert verden. Cappelen Damm Akademisk Øksnes, M. (2008) «Hvis det er noe vi ikke får lov til, sniker vi oss til det!» Doktorgradsavhandling NTNU Østvik, J. (2017) Frienship among students ...
 • Startmeny

  04.09.2019 | Kapittel

  Personalisering og Start kan du også velge hvilke mapper som skal vises på Startmenyen som lett tilgjengelige snarveier. Valgene finnes under lenken Mapper. Du kan f.eks. slå på Musikk, Nedlastninger eller ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...gode kontraster kan motivere barn som er svaksynte, til å bruke synet aktivt. Barnehagen må også ha tilgang til ulike hjelpemidler. Barnehagen må ta hensyn til barnets synsnedsettelse når den velger pedagogisk ...