Søk | www.statped.no

Viser 311 - 320 av 837 treff.

 • Kostnader og dekning av utgifter

  10.05.2016

  Statped, kan foreldre/foresatte ha rett til å få dekket utgifter, for eksempel for å følge barn til utredning eller for å delta på kurs.  For tilbud som ikke er rettet direkte mot kommuner og fylkeskommuner ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  05.01.2021 | Artikkel

  Det er stort fokus på lesehastighet i skolen og det finnes mange programmer som lover økt lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Med utgangspunkt i opplæringsloven § 2-6 har Utdanningsdirektoratet utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  ...dei kan legge til rette for god kommunikasjon med personen. – Personar med afasi treng ofte tilrettelegging. Viss han har problem med å forstå, kan pårørande skrive ned stikkord undervegs i samtalen. Om han ...
 • Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Alcohol Spectrum Disorder (FASD). Her kan du lese om konkrete tips og råd til hvordan du kan legge til rette for barn med  FASD.   Statped ...
 • Forelesninger i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  22.06.2016 | Tjeneste

  Forelesninger kan gis på oppdrag fra høyskoler og universiteter. Statped kan forelese knyttet til ASK rettet mot ulike studentgrupper: Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Spesialpedagogikkutdanning Logopedutdanning ...
 • Book Creator - temaside

  16.12.2019 | Tema

  Med Book Creator kan du legge til rette for et inkluderende fellesskap.  Med denne verktøy-appen lager du elektroniske bøker. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv ...
 • Afasi

  09.06.2021 | Fagområde

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Udir.no har også informasjon ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens digitale praksis beskrevet. Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  ...å feilsøke.    I prosessen med å bake boller, eller strikke en genser, oppdager du gjerne feil og retter dem opp. Du må løse mindre steg for å komme videre, og fortsette og holde ut til du har ønsket resultat ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!