Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 964 treff.
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  ...hvorfor» eller lignende Tips I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:  Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens ...
 • OrCam MyEye

  24.09.2019 | Artikkel

  ...informasjon om blant annet pris og støtte hos NAV, les mer på Logisense AS | MyEye. Med OrCam kan eleven rette nesen mot teksten og OrCam tar et bilde. Noen sekunder senere får eleven opplest teksten gjennom en ...
 • Fase 5. Utredning for eventuell diagnose

  04.08.2023 | Kapittel

  Å bruke systemet og opplæringsloven gjennom fase 1 til 4 vil gi en grundig dokumentasjon på den opplæringen som har vært gitt og det utbyttet eleven har hatt. Dokumentasjonen vil være nødvendig grunnlag ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...universell utforming Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen ...
 • Trinn 7 Skrive lister

  30.05.2023 | Kapittel

  ...personen ha mulighet til å bruke en full én-sides alfabetoppsett hvis de ikke allerede har det (tilgang til hele alfabetet), for eksempel et tastatur (digitalt eller analogt). Fortsette tilrettelegging ...
 • Sjå, hu smile!

  27.01.2016 | Artikkel

  ...snakke med noen. Men på sin måte kan ho kan kommunisere med dei rundt seg, for om alt leggast godt til rette slik at dei som er rundt henne oppfattar språket hennes, kan ho klare å bruke noen av ferdigheitene ...
 • Afasidagene

  18.08.2023 | Seksjon

  Afasidagene er en praksisrettet konferanse om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.     Dato: 09. - 10. November Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo Målgruppe: Logopeder ...
 • Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning

  27.01.2016 | Artikkel

  ...på dybdeintervjuer med ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere. Fokus rettes mot elevenes egne erfaringer av å bli inkludert og betydningen av deres jevnaldrenderelasjoner. Spørsmålet ...
 • Brages historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...klare! Foreldrene skal ikke bekymre seg for den delen. Takket være en skole som forstod og la til rette med pauser og tilpasninger, gikk det bra. I dag driver Brage med det han elsker mest av alt; å være ...
 • Eidsvoll 1814 - omvisning med tolk

  08.09.2016 | Nettressurs

  I 2014 feiret Norge at Grunnloven er 200 år, og en nyrestaurert Eidsvollsbygning sto frem med all sin prakt. Eidsvoll 1814 tilbyr omvisninger for skoleklasser og i denne ressursen tar en av museets guider ...